vesihuolto_saneeraus

Vesihuoltojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu

Vesihuoltojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu

Autamme asiakkaita hydraulisessa ja toiminnallisessa suunnittelussa, jolla määritetään veden siirtojärjestelmien sekä laitosprosessien turvallinen ja varma toiminta sekä normaaleissa ohjaus- ja säätötilanteissa että virhe- ja häiriötilanteissa.

Siirtolinjojen ja verkoston paineiskulaskennat ja toiminnallinen suunnittelu  

Raakavesilähteiden pitkä etäisyys veden käsittely- ja kulutuskohteista sekä keskitetyt jätevesien käsittelyratkaisut johtavat pitkiin veden siirtojärjestelmiin. Veden pitkissä siirroissa epävakaiden virtaustilanteiden huomioiminen on välttämätöntä turvallisen ja häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. 

Hallitsemme muun muassa seuraavat toiminnallisen suunnittelun kokonaisuudet: 

  • päälaitteiden ja hydraulisten rakenteiden mitoitus ja sijoitus 
  • turva-, varo- ja seurantajärjestelmien suunnittelu 
  • paineviiva- ja paineiskuanalyysit 
  • ohjaus- ja säätötapojen määrittely 
  • tehtävänannot ja lähtötietojen tuottaminen muille suunnittelijoille 

Paineviiva-analyysissä tarkastellaan siirtolinjan profiilin ja paineviivan välistä suhdetta eri virtaustilanteissa (sekä tarkoitukselliset ohjaustilanteet että virhetilanteet). Paineviiva-analyysin perusteella määritetään esimerkiksi paineluokat, tuettavat hydrauliset voimat, toiminnalliset ohjausparametrit ja linjasuunnittelun laitesijoitukset, kuten pääventtiilit ja ilmaventtiilit. 

Paineiskuanalyyseissä tutkitaan järjestelmän paine- ja virtaamavasteita muutostilanteissa. Yleisiä paineiskun aiheuttajia ovat pumppauksen muutostilanteet, kuten sähkökatkot, pysäytys ja käynnistys sekä toimilaiteventtiilien virheelliset toiminnot. 

Paineiskut aiheuttavat monenlaisia ongelmia virtausjärjestelmissä: 

  • hetkelliset, rakenteita rasittavat ja järjestelmän toimintaan vaikuttavat paineet (yli- ja alipainetilanteet) 
  • virtauskoneiden herättämät värähtelyongelmat 
  • paineheijastelujen vaikutukset prosessiin. 

Veden- ja jäteveden käsittelylaitosten paineiskulaskennat ja toiminnallinen suunnittelu   

Mallinnamme staattisia ja dynaamisia virtaustilanteita käsittelyprosessien läpi. Käytössä olevalla suunnitteluohjelmallamme voidaan tehdä hydraulista suunnittelua ja optimoida putki- ja avojärjestelmiä. Olemme käyttäneet ohjelmaa useita vuosia mm. veden- ja jätevedenkäsittelylaitosten hydraulisten profiilien, kapasiteettitarkastelujen ja vesi-iskujen mallintamiseen.

Ota yhteyttä

Ritva Laitala

Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta