Water horizon Helsinki

Vesistö- ja kuormitustarkkailut

Vesistö- ja kuormitustarkkailut

Monenlaisesta ihmisen aiheuttamasta toiminnasta syntyy päästöjä vesistöihin. Kattava päästö- ja vesistötarkkailu sisältyy tyypillisesti ympäristölupaan ja on edellytyksenä toiminnan harjoittamiseen.

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun vesistö- ja kuormitustarkkailuihin. Saat kauttamme vaivattomasti näytteenottojen koordinoinnin, näytteenotot, analytiikan, tulosten toimituksen, yhteydenpidon viranomaisiin, raportoinnit.

Vesistö- ja kuormitustarkkailujen palvelumme voivat sisältää mm. seuraavia kokonaisuuksia:

 • Vaikutustarkkailu
  • vedenlaadun tarkkailu
  • biologinen tarkkailu (piilevät, kasviplankton, pohjaeläimet)
  • ekologisen tilan arviointi
  • kalataloustarkkailu
  • pohjavesitarkkailu
  • talousvesikaivotarkkailu
 • Vesistön kuormitustarkkailu
  • prosessi-/kuormitus-/jätevesitarkkailut
  • päästö-/kuormituslaskelmat
  • YLVA-viennit (tulosten toimitus ympäristöhallinnan järjestelmään)

Päästötarkkailuilla selvitetään toiminnan aiheuttamaa päästöjen määrää ja laatua, kun taas vesistöjen vaikutustarkkailuilla selvitetään päästöjen vaikutuksia vesistöön. Vesistöjen päästö- ja vaikutustarkkailu edellyttää sään­nöllistä näytteenottoa.

Toimimme yhteistyössä useiden laboratorioiden ja näytteenotto-organisaatioiden kanssa ympäri Suomen. Paikallisten ja valtakunnallisten kumppanien verkosto takaa meille toimintakyvyn koko Suomessa. Samalla varmistamme, että meillä on aina käytös­sämme laadukasta näytteenotto- ja labora­toriokapasiteettia ja pystymme raportoimaan tulokset aikataulujen mukaisesti. Meillä on myös omia näytteenotto-organisaati­oita Oulussa, Kuopiossa, Lahdessa, Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

Vesistö- ja kuormitustarkkailun palvelumme sisältää sertifioidun näytteenoton, akkreditoidut (viranomaisen hyväksymän tekijän suorittamat) laboratorioanalyysit ja tarkkailuraportin.

Tarkkailuraporttien laadinnasta vastaavat asiantuntijamme, joilla on useiden vuosien kokemus laaja-alaisesti eri toiminnanharjoitta­jista ja heille toteutetuista vesistötarkkailuista. Asiantuntijamme tarkistavat aina laboratori­osta saapuneet tulokset ennen raportointia. Tarkkailemme vesistöjä järvillä, joki- ja merialueilla. Toteutamme myös pohjavesi­tarkkailua.

Laadimme/päivitämme vaikutus- ja kuormitustarkkailuohjelmia yhteistyössä toiminnanharjoittajan ja ELY-keskusten kanssa.

Puro - ympäristötiedon hallintajärjestelmä

Puro on ympäristötiedon hallinta­järjestelmämme, johon vesistötarkkailutulokset tallennetaan. Kun AFRYn asiantuntija on hyväksynyt tulokset, asiakkaamme ja muut mahdolliset sovitut sidosryhmät voivat tarkastella tuloksia Puro-järjestelmästä.

Puro toimii tietovarastona, josta tarvittava tieto on aina helposti ja nopeasti löydettävissä. Purossa tuloksia voi tarkastella myös kartta­käyttöliittymän avulla. Järjestelmässä voidaan myös piirtää helposti analyysitu­loksista selkeitä kuvaajia tulosten tarkastelua tai raportointia varten.

Toteutamme tarkkailusuunnitelmat ja niiden päivitykset ympäristölupien vaatimusten mukaisesti.

Vesistötutkimuksia ja -tarkkailuja eri toimialoille

Toteutamme asiantuntevasti ja pitkällä kokemuksella erilaisia vesistötutkimuksia ja -tarkkailuja mm. seuraaville toimialoille:

 • Jätevedenpuhdistamot
 • Kaivokset
 • Turvetuotanto
 • Biojalostamot
 • Terästeollisuus
 • Yhteistarkkailut

Ota yhteyttä

Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.