Bild på lägenheternas balkonger i trä

Ympäristöluvat

Ympäristöluvat

AFRYllä on pitkä kokemus pienten ja suurten hankkeiden ympäristölupa- ja rekisteröintimenettelyistä.

Hanke vaatii ympäristönsuojelulain mukaisia lupia silloin kun hankkeella voi olla vaikutusta ympäristöön. Autamme lupatarpeen tunnistamisessa jo hankeen aikaisessa suunnitteluvaiheessa. AFRYn vahva osaaminen ympäristölupahakemusten laadinnasta ja sujuvien ympäristölupaprosessien läpiviennistä perustuu

  • laajaan osaamiseemme ympäristövaikutusten tarkastelusta ja tarkkailusta
  • kokemukseemme viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa työskentelystä
  • monipuolisen teknisen ja ympäristöosaamisen yhdistämiseen.

Autamme myös ns. direktiivilaitoksia perustilaselvityksissä ja BAT-päätelmien soveltamisessa.

Esimerkkejä ympäristölupahankkeista:

  • Erilaiset teollisuuslaitokset
  • Kaivokset
  • Voimalaitokset

Sujuva lupaprosessi vaatii huolellista lupahakemuksen laadintaa ja lainsäädännön tuntemusta. Vahvuutemme on luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen yhdistyminen.

Muihin palveluihimme kuuluvat myös muun muassa tekninen suunnittelu, tarkkailusuunnitelmien laadinta sekä ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi mahdollisesti tarvittavat mallinnukset, kuten melu-, vesistö-, ilmapäästömallinnus (esim. pöly tai savukaasu).

BAT-päätelmät

BAT-päätelmät (Best Available Techniques) eli parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset ovat sitovia ympäristölupaharkinnassa ns. direktiivilaitoksilla. Näiden laitosten toiminnassa BAT-päätelmien mukaiset päästötasot tulee saavuttaa viimeistään neljän vuoden kuluttua kyseistä toimialaa koskevien päätelmien julkaisusta. Lukuisille teollisuuslaitoksille tämä tarkoittaa myös investointeja esimerkiksi uusiin savukaasujen puhdistusmenetelmiin. Ympäristölupamääräysten tulee vastata BAT-päästötasoja ja tyypillisesti tämän vuoksi laitoksen ympäristölupa tulee tarkistaa. BAT-päästötasoista voi hakea poikkeusta tietyin edellytyksin.

AFRYn asiantuntijat tuntevat BAT-päätelmiin liittyvät velvoitteet ja prosessit erinomaisesti ja meillä on runsaasti kokemusta mm. ELY-keskuksille toimitettavien BAT-selvitysten laadinnasta. Selvitykset ovat liittyneet esimerkiksi hakemukseen BAT päätelmistä poikkeamiseksi tai päästöjen vähentämisestä aiheutuvien kustannusten arvioimiseen.

Ota yhteyttä

Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland

Arto Ruotsalainen

Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Milja Vepsäläinen - Pilaantuneet alueet ja riskinhallinta, Pääkaupunkiseutu ja koko Suomi

Milja Vepsäläinen

Pilaantuneet alueet ja riskinhallinta, Pääkaupunkiseutu ja koko Suomi

Ota yhteyttä: Milja Vepsäläinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit