Wind Power

Ympäristöluvat ja vesiluvat

Ympäristöluvat ja vesiluvat

AFRYllä on pitkä kokemus pienten ja suurten hankkeiden ympäristölupa-, vesilupa- ja rekisteröintimenettelyistä.

AFRYn vahva osaaminen ympäristölupahakemusten laadinnasta ja sujuvien ympäristölupaprosessien läpiviennistä perustuu

  • laajaan osaamiseemme ympäristövaikutusten tarkastelusta ja tarkkailusta
  • kokemukseemme viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa työskentelystä
  • monipuolisen teknisen ja ympäristöosaamisen yhdistämiseen.

Sujuva lupaprosessi vaatii huolellista lupahakemuksen laadintaa ja lainsäädännön tuntemusta. Vahvuutemme on luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen yhdistyminen.

Muihin palveluihimme kuuluvat myös muun muassa tekninen suunnittelu, tarkkailusuunnitelmien laadinta sekä ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi mahdollisesti tarvittavat mallinnukset, kuten melu-, vesistö-, ilmapäästömallinnus (esim. pöly tai savukaasu). Autamme myös ns. direktiivilaitoksia perustilaselvityksissä ja BAT-päätelmien soveltamisessa.

Esimerkkejä ympäristö- ja vesilupahankkeista:

  • Satamahankkeet
  • Erilaiset teollisuuslaitokset
  • Kaivokset
  • Kalankasvatuslaitokset
  • Voimalaitokset
  • Siltahankkeet
  • Kunnostushankkeet

BAT-päätelmät ja ympäristöluvat

BAT-päätelmät (Best Available Techniques) eli parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset ovat sitovia ympäristölupaharkinnassa ns. direktiivilaitoksilla. Näiden laitosten toiminnassa BAT-päätelmien mukaiset päästötasot tulee saavuttaa viimeistään neljän vuoden kuluttua kyseistä toimialaa koskevien päätelmien julkaisusta. Lukuisille teollisuuslaitoksille tämä tarkoittaa myös investointeja esimerkiksi uusiin savukaasujen puhdistusmenetelmiin. Ympäristölupamääräysten tulee vastata BAT-päästötasoja ja tyypillisesti tämän vuoksi laitoksen ympäristölupa tulee tarkistaa. BAT-päästötasoista voi hakea poikkeusta tietyin edellytyksin.

AFRYn asiantuntijat tuntevat BAT-päätelmiin liittyvät velvoitteet ja prosessit erinomaisesti ja meillä on runsaasti kokemusta mm. ELY-keskuksille toimitettavien BAT-selvitysten laadinnasta. Olemme laatineet useita selvityksiä mm. BAT-poikkeusten hakemisen tueksi ja päästöjen vähentämiskustannusten arvioimiseksi.

Ota yhteyttä

Minna Jokinen

Osastopäällikkö, Kestävä kehitys ja ilmasto

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Ympäristö ja kiertotalous

Tutustu projekteihimme

Kiinnostuitko? Katso myös