Wind Power

Ympäristöluvat ja vesiluvat

Ympäristöluvat ja vesiluvat

AFRYllä on pitkä kokemus pienten ja suurten hankkeiden ympäristölupa- ja rekisteröintimenettelyistä.

AFRYn vahva osaaminen ympäristölupahakemusten laadinnasta ja sujuvien ympäristölupaprosessien läpiviennistä perustuu

  • laajaan osaamiseemme ympäristövaikutusten tarkastelusta ja tarkkailusta
  • kokemukseemme viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa työskentelystä
  • monipuolisen teknisen ja ympäristöosaamisen yhdistämiseen.

Sujuva ympäristölupaprosessi vaatii huolellista lupahakemuksen laadintaa ja lainsäädännön tuntemusta. AFRYllä on pitkä kokemus pienten ja suurten hankkeiden ympäristölupa- ja rekisteröintimenettelyistä.

Autamme myös ns. direktiivilaitoksia perustilaselvityksissä ja BAT-päätelmien soveltamisessa. Palveluihimme kuuluvat myös muun muassa tarkkailusuunnitelmien laadinta sekä ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi mahdollisesti tarvittavat mallinnukset, kuten melu-, vesistö- ja savukaasupäästöjen leviämismallinnus. 

BAT-päätelmät ja ympäristöluvat

BAT-päätelmät (Best Available Techniques) eli parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset ovat sitovia ympäristölupaharkinnassa ns. direktiivilaitoksilla. Näiden laitosten toiminnassa BAT-päätelmien mukaiset päästötasot tulee saavuttaa viimeistään neljän vuoden kuluttua kyseistä toimialaa koskevien päätelmien julkaisusta. Lukuisille teollisuuslaitoksille tämä tarkoittaa myös investointeja esimerkiksi uusiin savukaasujen puhdistusmenetelmiin. Ympäristölupamääräysten tulee vastata BAT-päästötasoja ja tyypillisesti tämän vuoksi laitoksen ympäristölupa tulee tarkistaa. BAT-päästötasoista voi hakea poikkeusta tietyin edellytyksin.

AFRYn asiantuntijat tuntevat BAT-päätelmiin liittyvät velvoitteet ja prosessit erinomaisesti ja meillä on runsaasti kokemusta mm. ELY-keskuksille toimitettavien BAT-selvitysten laadinnasta. Olemme laatineet useita selvityksiä mm. BAT-poikkeusten hakemisen tueksi ja päästöjen vähentämiskustannusten arvioimiseksi.

Ota yhteyttä

Minna Jokinen

Osastopäällikkö, Kestävä kehitys ja ilmasto

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Ympäristö ja kiertotalous

Tutustu projekteihimme

Kiinnostuitko? Katso myös