Young businesswoman white helmet googles industrial environment

Palvelumme

Palvelumme Suomessa

Olemme kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka kehittää kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla.

Palvelumme kattavat hankkeiden koko elinkaaren alun selvityksistä suunnitteluun ja toteutukseen sekä käytön ja toiminnan tukeen.

Toimialamme

Palvelemme energiasektoria suunnittelemalla sekä uusiutuvaa että perinteistä energiantuotantoa ja siirtoratkaisuja sekä tarjoamalla energiaratkaisuihin ja -markkinoihin liittyvää strategista liikkeenjohdon konsultointia ja ympäristöpalveluja.

Palvelumme metsäteollisuuden asiakkaille ulottuvat markkinastrategioita, prosessien ja käytön kehittämistä ja toiminnan tehostamista koskevasta liikkeenjohdon konsultoinnista uusiin laitosinvestointeihin ja olemassa olevien tehtaiden uudistamishankkeisiin.

Kemianteollisuuden ja biojalostuksen palvelumme kattavat koko arvoketjun hankekehityksestä toteutukseen. Palvelemme asiakkaita myös öljynjalostuksen, elintarvike- ja muun prosessiteollisuuden parissa.

Palvelumme metalli- ja kaivosteollisuudelle sisältävät kaiken kaivoksiin ja teollisuusprosesseihin tarvittavan suunnittelun ja konsultoinnin – alustavista etsintätoiminnoista jatkotuotannon valmisteisiin.

Infrasektoria palvelemme suunnittelemalla toimivaa väyläinfrastruktuuria: ratoja, teitä, katuja, siltoja ja tunneleita. Erikoisosaamistamme on maanalainen rakentaminen.

Suunnittelemme vesi- ja jätehuollon järjestelmät pohjavedestä jäteveteen ja jätteiden käsittelyyn.

Kiinteistöille tarjoamme arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelun palvelut.

Ympäristökonsultointimme auttaa ennakoimaan ja hallitsemaan teollisuuden, energiaratkaisujen ja yhdyskuntien ympäristövaikutuksia.

Globaali tarjontamme

Globaaliin tarjontaamme voit tutustua täällä.

Man and Woman at a desk

Palveluja hankkeen koko elinkaaren ajalle