Innopoli 4, toisen vaiheen havainnekuva. Kuva: SARC Architects.

AFRY mukana Innopoli 4 -hankkeessa

Innopoli 4 -hanke

Espoon Otaniemeen toteutetaan parhaillaan laboratorio- ja toimistotiloja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n käyttöön. AFRY on vastannut hankkeen toisen vaiheen rakennesuunnittelusta.

Mittava Innopoli 4 -hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Toinen vaihe on valmistunut alkusyksystä 2022. Toimitilakorttelin omistaa Technopolis Oy.

Toisessa vaiheessa toteuttava osa koostui VTT:n laboratorio- ja tutkimustiloista. Seitsenkerroksisen rakennuksen kokonaislaajuus on noin 7000 neliömetriä ja siellä tulee työskentelemään 200–300 henkilöä. AFRY on vastannut sen rakennesuunnittelusta.

– Mielestäni AFRY on onnistunut tehtävässään kaiken kaikkiaan hyvin, ja erityisesti AFRYläisten aktiivinen osallistuminen hankepalavereihin on ollut positiivista – tiedonkulun, aikataulutuksen ja eri suunnittelualojen yhteensovittamisen kannalta on tärkeää, että rakennesuunnittelija on kaiken aikaa hankkeen käytettävissä, Technopolis Oy:tä edustava Esa Klemetti sanoo.

– Rakennesuunnittelu ohjaa omalla tavallaan kokonaisuutta. Pitkän kokemuksemme kautta olemme hioneet toimintatapojamme niin, että osaamme heti alkumetreillä kertoa omat lähtötietotarpeemme ja tavoiteaikataulun, mikä puolestaan on edellytys eri osapuolten mahdollisimman sujuvalle yhteistyölle, Arnee Henson AFRYltä kuvailee.

Innopoli 4, toisen vaiheen havainnekuva. Kuva: SARC Architects.
Innopoli 4, toisen vaiheen havainnekuva. Kuva: SARC Architects.

Hinta ja laatu ratkaisevat julkisen kilpailutuksen

AFRY valittiin hankkeen toisen vaiheen rakennesuunnittelijaksi julkisen kilpailutuksen kautta. Esa Klemetin mukaan hinnan merkitys on noin 70 % kokonaisuudesta ja laadun 30 %.

– Laatukriteerit puolestaan jaetaan useaan eri osa-alueeseen, joista merkittäviä ovat yrityksen koko, taloudellinen tilanne, referenssit sekä vastaavan projektipäällikön ja suunnittelijan pätevyys ja kokemus. Rakennesuunnittelun osalta meillä oli oikein hyvä kilpailutilanne, joten AFRY tuli valituksi lukuisten osaajien joukosta. Se, että olemme välttyneet henkilövaihdoksilta ja hankkeeseen tarjotut henkilöt ovat todellisuudessa vastanneet rakennesuunnittelusta, on osaltaan rakentanut luottamusta AFRYä kohtaan, hän sanoo.

Vaativa suunnittelukohde

Esa Klemetti kuvaa Innopoli 4 -hanketta kaikkien suunnittelualojen osalta vaativaksi tai erityisvaativaksi kohteeksi. EU-tasoisen tutkimuslaboratorion käytössä kiinteistön olosuhdevaatimukset ovat erityisen tiukat, mutta toisaalta esimerkiksi erilaisten kemikaalien käsittelyyn tarkoitettujen tilojen suunnittelussa myös henkilö- ja ympäristöturvallisuus pitää huomioida tarkasti.

– Laboratorio-olosuhteiden vaatimukset liittyvät suurelta osin LVISA-teknologiaan – rakennukseen tulee muun muassa 30 erilaista olosuhdetilaa, pienpanimo, fermentointihalli, 200 vetokaappia ja paloturvakaappeja kemiallisille aineille sekä järjestelmät kuudelle erityyppiselle kaasulle – mutta toki runko- ja rakenneratkaisujen pitää osaltaan mahdollistaa mittavien taloteknisten järjestelmien ja painavien laitteiden sijoittaminen kiinteistöön, Klemetti sanoo.

– Omat vaatimuksensa rakennesuunnittelulle on asettanut myös aivan Innopoli 4:n vierestä kulkeva, muutaman vuoden päästä valmistuvan Raidejokerin linja. Laboratoriotiloissa on paljon erityisherkkiä mittalaitteita, joiden toimintaa tärinä häiritsee, hän jatkaa.

Innopoli 4:n havainnekuva. Toinen vaihe kuvassa oikealla, kolmas vaihe kuvassa puna-musta osa vasemmalla. Kuva: SARC Architects.
Innopoli 4:n havainnekuva. Toinen vaihe kuvassa oikealla, kolmas vaihe kuvassa puna-musta osa vasemmalla. Kuva: SARC Architects.

III-vaiheen suunnittelu on valmistunut ja toteutus toteutetaan parhaillaan

AFRY vastaa rakennesuunnittelusta myös Innopoli 4 -hankkeen kolmannessa vaiheessa. Siinä toimitilakortteli täydentyy vielä yhdellä n. 7000 m2:n kiinteistöllä, johon sijoitetaan II-vaiheen tapaan pääasiassa laboratoriotiloja. Rakentaminen on edennyt jo ylimpään kerrokseen asti kirjoitushetkellä.

– Näinkin laajan hankkeen vaiheittainen toteutus tuo oman mausteensa rakennesuunnitteluun. Toisaalta on huomioitava työn alla olevan osan yhteensopivuus olemassa olevaan rakennukseen, mutta toisaalta meillä on myös mahdollisuus tarkastella kriittisesti aiemmin tehtyjä ratkaisuja ja tarvittaessa kehittää niitä edelleen. Kaiken kaikkiaan tämä on erittäin mielenkiintoinen hanke ja olen iloinen, että olemme saaneet olla mukana, Arnee Henson sanoo.

Kolmannen vaiheen LVIA-suunnittelusta vastaa AFRYn Talotekniikka. Lisäksi AFRY suorittaa kohteessa jo valmistuneiden tilojen rakennusfysikaalisen tarkastelun, jota hyödynnetään myös III-vaiheen rakennesuunnittelussa.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Technopolis
  • Hanke: Innopoli 4
  • Sijainti: Espoo
  • AFRYn rooli: rakennesuunnittelu
Arnee Henson - Liikerakentaminen
Arnee Henson
Liikerakentaminen

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Arnee Henson

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.