Jätehuoltojärjestelmä Triplassa

AFRY toi putkikeräysjärjestelmien asiantuntijuuttaan Triplan jätehuollon suunnitteluun

AFRY toi putkikeräysjärjestelmien asiantuntijuuttaan Triplan jätehuollon suunnitteluun

Jätteiden keräämiseen ja lajitteluun on tarjolla uutta tekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja, joiden avulla suurten kiinteistöjen jätehuollosta tehdään toimivaa ja ilmastovaikutusten kannalta entistä kestävämpää.

Kauppakeskus Triplaan valittiin innovatiivista teknologiaa edustava putkikeräysjärjestelmä. AFRY oli YIT:n pääkumppani Triplan jätehuollon suunnittelussa vuonna 2015–2019. AFRY vastasi perinteisten ja modernien jätteenkeräysjärjestelmien yhteensovittamisesta, kilpailuttamisesta ja suunnittelusta.

Putkikeräysjärjestelmässä eri jätelajit kulkevat maanalaista putkistoa pitkin jätekontteihin koonta-asemalle, josta täydet kontit kuljetetaan eteenpäin jatkokäsittelyyn. Koska jätteet noudetaan keskitetysti yhdestä paikasta, raskaan liikenteen määrä alueelle on pienempi kuin perinteisessä jätteen keräyksessä. Tämä vähentää onnettomuuksien riskiä niin jätehuollon työntekijöiden kuin muidenkin alueella liikkujien osalta. Raskasliikenteen väheneminen vähentää myös melua ja päästöjä. Kierrättäminen itsessään säästää luontoa ja luonnonvaroja sekä edistää kiertotaloutta.

Jätepisteet
Jätteiden lajittelupiste asukkaille

Toimiva jätehuolto on näkymätöntä


– Voimme pitää tätä erittäin onnistuneena projektina. Järjestelmä on toiminut suunnitelman mukaisesti Triplassa, eikä jätehuolto ole aiheuttanut ongelmia. Jätehuoltohan on näkymätöntä silloin, kun se toimii, asiakkuudesta vastaava Jarkko Salonvaara AFRYltä kertoo.

Salonvaaran mukaan jätteenkeräyksessä on paljon mahdollisia riskejä, jotka tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Kauppakeskushankkeessa riskit selvitettiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakas erittäin tyytyväinen yhteistyöhön ja lopputulokseen

Triplan toimeksiannossa onnistuttiin paitsi sopivan jätehuollon ratkaisun valinnassa, myös aikataulussa pysymisessä ja kustannusten alittamisessa. Asiakkaan lisäksi käyttäjät ovat kokeneet uuden jätejärjestelmän toimivana.

Salonvaara on tyytyväinen siihen, että YIT käytti jätehuollon suunnittelussa tarpeeksi asiantuntijaosaamista.

– YIT:llä on vahva pyrkimys toimia ekologisesti vastuullisesti, ja valittu jätejärjestelmä on siitä hyvä esimerkki.

Divisioonan johtaja, SVP Jarkko Pakkala YIT:ltä kertoo olevansa tyytyväinen Triplaan rakennettuun jätejärjestelmään.

– Yhteistyö AFRYn kanssa on ollut erittäin sujuvaa. Heillä on syvää jätehuollon asiantuntemusta, ja lisäksi kanssakäyminen on ollut helppoa.

Jätekontti koontiasemalla
Jätekontti jätteiden koontiasemalla

Pitkäaikaista yhteistyötä järjestelmätoimittajan kanssa

AFRYn asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä laadukkaiden järjestelmätoimittajien kanssa. Triplaan jätejärjestelmän toimitti suomalainen MariMatic, joka on kehittänyt ja valmistanut Triplaankin valitun jätekeräysjärjestelmän.

– Järjestelmästä on lukuisia hyötyjä toimitiloille ja asuinalueille, Jarno Sallinen MariMaticilta kertoo. – Putkikeräysjärjestelmä muun muassa tehostaa lajittelua ja energiasäästöjä ja vähentää ilmansaasteita. Lisäksi se mahdollistaa perinteisiä roska-astioita paremman hygienian, koska jätteet kulkevat putkissa, jolloin hajuhaitat vähenevät, roskat eivät putoa täysistä asioista, eivätkä tuhoeläimet tai hyönteiset pääse jätteiden sekaan.

AFRYn osaaminen perustuu yli 10 vuoden kokemukseen automatisoiduista putkikeräysjärjestelmistä kaupunkien, kuntien ja rakennusyhtiöiden kumppanina. Ratkaisujen suunnittelussa pyritään aina kokonaistaloudellisuuteen ja asiakkaan sekä liiketoimintaympäristön muuttuvien tarpeiden ymmärtämiseen.

AFRYllä on totuttu toimimaan isojen rakennuttajien kanssa, ja asiantuntijoilla on kokemusta hankesuunnittelusta, projektijohtamisesta ja kilpailutuksesta.

Jätteet kulkevat koontiasemalle putkea pitkin
Jätteet kulkevat konttiin putkea pitkin / Kuva: MariMatic

Ota yhteyttä

Jarkko Salonvaara - Johtava konsultti, Ympäristö, Espoo

Jarkko Salonvaara

Johtava konsultti, Ympäristö, Espoo

Ota yhteyttä: Jarkko Salonvaara

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.