Man and woman smiling in front of architectural wall

Ammattiopisto Spesian uusi ruokapalvelurakennus

Tämä projekti on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

Ammattiopisto Spesian ruokapalvelurakennus on esteetön kaikille aisteille

Ammattiopisto Spesia tarjoaa ammatillista ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa. AFRY toi monialaista osaamistaan mukaan hankkeeseen, jossa oppilaitoksen kampukselle Järvenpäähän rakennettiin uusi ruokapalvelu- ja opetusrakennus.

Vuoden 2020 syksyllä valmistuneessa uudisrakennuksessa sijaitsevat kampuksen ruokapalvelutoiminnot, laitoskeittiö sekä opetukseen käytettävää hallitilaa. Lounasravintolassa ruokailevat päivittäin lähes 500 opiskelijaa ja 200 henkilökunnan jäsentä. Ammattiopisto Spesia toimii vuokralaisena Invalidiliiton omistamissa tiloissa.

AFRY mukana hankkeessa monin tavoin

Hankkeen rakennuttajakonsultiksi valittiin alun perin Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy, joka sittemmin liittyi Vahanen-yhtiöihin, ja vuoden 2022 alusta alkaen osaksi AFRYä.

”Rakennuttaminen sujui kokonaisuudessaan hyvin ja pysyi myös aika lailla aikataulussaan. Sinänsä harmillisista henkilövaihdoksista selvittiin hyvällä yhteistyöllä ja tiiviillä yhteydenpidolla eri osapuolten välillä. Suurimmat haasteet meille asetti rakentamisen aikana iskenyt koronapandemia, joka karsi suurimman osan työmaakatseluksista varsin kriittiseen ajankohtaan,” kertoo isännöitsijä Pekka Pirnes Ammattiopisto Spesiasta.

Rakennuttajana AFRY vastasi muun muassa suunnittelunohjauksesta, kustannuskehityssuunnittelusta, projektinjohtamisesta sekä valvonnasta. Vahanen-yhtiöiden kautta hankkeessa näkyi AFRYn monialainen osaaminen myös muuten – uudisrakennuksen palotekninen suunnittelu, akustiikkasuunnittelu, pää-, arkkitehti- ja irtokalustesuunnittelu sekä LVI- ja sähkövalvonta ovat nekin nykyisten AFRYläisten käsialaa.

Erityisten oppijoiden tiloissa esteettömyys on etusijalla

Ammattiopisto Spesian opiskelijoilla on monenlaisia liikkumiseen, näkemiseen tai hahmottamiseen liittyviä erityistarpeita, minkä vuoksi rakennuksen ja piha-alueiden suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota esteettömyyteen. Sisätilojen esteettömyysratkaisujen lisäksi muun muassa kampusalueen kulkuväylille asennettiin lämmitysjärjestelmät talviajan liukkautta ehkäisemään ja piha-alueen valaistus suunniteltiin tavanomaista tehokkaammaksi.

Rakennuttajajohtaja Jouko Rokkonen AFRYltä sanoo, että hanke tarjoili alan konkarillekin lukuisia oivalluksia.

”Mielestäni on hienoa, että tänä päivänä erityiset oppijat huomioidaan suunnittelemalla ja rakentamalla juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä tiloja. Esteettömyyttä voidaan tarkastella todella moniulotteisesti, minkä takia käyttäjien osallistaminen hankkeen suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Spesialaisten näkemyksiä selvitettiinkin muun muassa työpajatyöskentelyn avulla. Kustannusten osalta jouduimme tekemään paljon valintoja, mutta uskoisin meidän onnistuneen niissä varsin hyvin tilojen toiminnallisuuden kärsimättä,” hän toteaa.

Esteettömyys huomioitiin myös tilapäisissä rakenteissa

Rakennustöitä varten alueelta piti ensin purkaa vanha ruokapalvelurakennus ja tehdä mittavia sähkönsyötön järjestelyjä. Keittiötä ja ruokailua varten järjestettiin myös väistötilat kuten erillinen konttikeittiö rakentamisen ajaksi.

”On huomionarvoista, että erityisoppilaitoksen alueella tilapäisratkaisujenkin esteettömyysvaatimukset ovat varsin korkeat. Teimme tiivistä yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa, jotta varsin pienelle tontille sijoittuneet työmaanaikaiset kulkureitit ja hätäpoistumistiet olivat kaikin puolin esteettömiä. Haitan minimoimiseksi hankkeen aloitus ajoitettiin kesäaikaan, jolloin oppilaitoksissa on hiljaista,” Pekka Pirnes sanoo.

Todellinen käyttäjätesti vasta vuoden kuluttua valmistumisesta

Uusi ruokapalvelurakennus valmistui loppusyksystä vuonna 2020. Täysimääräisesti tilat otettiin kuitenkin käyttöön vasta lukuvuoden alkaessa syksyllä 2021, kun oppilaitoksessa palattiin lähiopetukseen koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden jälkeen.

”Muutamia epäkohtia olemme joutuneet selvittämään jälkikäteen, mutta tarvittavat korjaustyöt on joko tehty tai suunnittelussa. Mikäli hankkeenaikaiset työmaakatselmukset olisi voitu järjestää totuttuun tapaan, virheet olisi mitä todennäköisemmin voitu välttää,” Pirnes arvioi.

”Opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna katsoisin, että tilat toimivat kuten on suunniteltu. Kiireisimpään lounasaikaan ravintolassa ruokailee päivittäin lähes 700 henkilöä, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää, että kulkeminen tilassa sujuu mahdollisimman jouhevasti. Ainakaan minun korviini ei ole kantautunut kritiikkiä tilojen käyttäjiltä, mitä voidaan pitää onnistumisen merkkinä,” hän jatkaa.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Ammattiopisto Spesia
  • Hanke: Ruokapalvelurakennuksen rakennuttaminen
  • Aika: 2020
  • AFRYn rooli: Rakennuttaminen, palotekninen suunnittelu, akustiikkasuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, irtokaluste- ja sisustussuunnittelu, LVI- sekä sähkövalvonta
Tanja Parkko - Johtaja, Rakennuttaminen
Tanja Parkko
Johtaja, Rakennuttaminen

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Tanja Parkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.