Residential buildings

CapManin 29 asuinkiinteistöä, pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat

Tämä projekti on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

CapManin 29 asuinkiinteistön portfolion TDD-, EDD- ja ESG-selvitykset

AFRY (Vahanen) on selvittänyt kiinteistöjen teknistä kuntoa ja riskejä (TDD), ympäristöriskejä (EDD) sekä ESG-asioita CapManin uuden avoimen pohjoismaisen asuinkiinteistörahaston hankkiessa merkittävän asuinportfolion ICECAPITAL:ilta. Portfolio koostuu pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa sijaitsevasta 29 modernista asuinkiinteistöstä, joissa on yhteensä 1 854 asuntoa ja joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on 88 279 m2.

ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. ESG-asioilla tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita ja niiden huomioimista yhtiöiden toiminnassa. ESG-asioiden merkitys sijoitustoiminnassa on voimakkaassa kasvussa. ESG-selvityksessä arvioitiin muun muassa uusiutuvan energian mahdollisuuksia, kiinteistöjen sertifioitavuutta sekä kiinteistöihin kohdistuvia pitkän aikavälin ilmastoriskejä.

Projektin tiedot

  • Asiakas: CapMan Real Estate Oy
  • Hanke: 29 asuinkiinteistön portfolion TDD-, EDD- ja ESG-selvitykset
  • Aika: 2021
  • Koko: 88.279 m²
  • AFRYn rooli: TDD-, EDD- ja ESG-selvitykset