Valkeakosken kaupungintalo

Elinkaaritarkastelulla tietoa eri vaihtoehtojen kustannuksista ja päästöistä – Case Valkeakosken kaupungintalo

Elinkaaritarkastelulla tietoa eri vaihtoehtojen kustannuksista ja päästöistä – Case Valkeakosken kaupungintalo

Huonokuntoisen kaupungintalon tulevaisuus oli vaakalaudalla ja Valkeakosken kaupunki tarvitsi tietoa päätöksentekoa varten. AFRY toimitti elinkaaritarkastelun, jonka perusteella tilaaja pystyi tekemään tietopohjaisia päätöksiä kaupungintalon tulevaisuudesta. Elinkaaritarkastelu tuotti vertailukelpoista tietoa rakennuksen elinkaaren kustannuksista ja kasvihuonekaasupäästöistä eri korjaus-, purku tai uudisrakentamisvaihtoehdoille vuosikymmenten ajanjaksolle.

Ratkaisuja oikeaan tarpeeseen

Valkeakosken kaupungilla oli edessään iso kysymys huonokuntoisen kaupungintalonsa tulevaisuudesta. Asemakaavassa suojeltu rakennus oli ollut vähäisellä käytöllä useamman vuoden ajan sisäilmaongelmien takia. Kaupungintalossa oli tehty vuosien varrella paljon erilaisia kuntotutkimuksia, mutta kaupungilla ei ollut kattavaa kokonaiskuvaa rakennuksen eri järjestelmien ja rakenteiden korjaustarpeista.

Keskustelut kaupungin kanssa alkoivat tarjouspyynnöstä kuntotutkimusten tulosten koostamisesta. Keskusteltaessa hankkeen ja asiakkaan tavoitteista kävi nopeasti ilmi, että pelkkä olemassa olevien kuntotutkimusraporttien tulosten yhteenvedon tekeminen ei riittäisi tarjoamaan parasta mahdollista tietoa päätöksenteon tueksi. AFRYn asiantuntijat tarjosivat laajempaa rakennuksen elinkaaritarkastelua, sisältäen tarjouspyynnön mukaiset tehtävät, ollen silti tarjousvertailun edullisin tarjoaja. Elinkaaritarkastelun avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä korjausten kustannus- ja päästövaikutuksista sekä niiden vaikutuksista tunnistettuihin arvotekijöihin.

Asiakkaamme, yleiskaavapäällikkö Mila Mäenluoma Valkeakosken kaupungilta kertoo, että "AFRYn asiantuntijat osasivat lukea hyvin rivien välistä, mitä me oikeasti tarvitsimme. Tämä auttoi meitä lopulta saamaan paljon enemmän kuin osasimme alun perin tarjouspyynnössä pyytää."

Elinkaaritarkastelu, joka huomioi sekä taloudelliset että ympäristöön liittyvät vaikutukset, auttoi Valkeakosken kaupunkia tekemään kestäviä päätöksiä kaupungintalon tulevaisuudesta. Mäenluoma jatkaa, että "Elinkaaritarkastelu on tarjonnut hyödyllistä tietoa ja auttanut meitä päättämään, mitä vaihtoehtoa lähdemme edistämään. Tiedosta tulee olemaan hyötyä myös myöhemmin, kun tulevaisuuden ratkaisuista neuvotellaan eri viranomaisten kanssa."

Valkeakosken kaupungintalo

Ei pelkästään kustannusten vertailua

Elinkaaritarkastelussa voidaan eri vaihtoehtojen kustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi huomioida myös muita keskeisiä tekijöitä. Yksi keskeinen tekijä tekemissämme elinkaaritarkasteluissa on hyvä sisäilman laatu. Valkeakosken kaupungintalon hankkeessa tärkeäksi nousi myös kulttuurihistoriallisten arvojen tarkasteleminen. Kaupungintalosta oli tehty rakennushistoriaselvitys, jonka pohjalta eri vaihtoehtojen vaikutuksia tunnistettuihin arvoihin vertailtiin. Kulttuurihistoriallisten arvojen ottaminen mukaan tarkasteluun antaa paremman kokonaiskuvan eri toimenpiteiden vaikutuksista kuin pelkästään teknistaloudellisuuden ja ympäristökestävyyden vertailuun painottuva elinkaaritarkastelu. Vasta kaikkien näkökulmien yhteensovittamisella saadaan tehtyä kestäviä ratkaisuja ja päätöksiä.

AFRYlla ollaan tyytyväisiä siihen, että tilaaja luotti asiantuntijoihimme ja kokee saaneensa enemmän kuin osasi kysyä. Valkeakosken kaupunki on toiminut edelläkävijänä kehittäessään kaupungintalon kiinteistöä huomioiden kokonaisvaltaisesti eri kehitysvaihtoehtojen vaikutuksia kustannuksiin, alueen ja rakennuksen arvioihin sekä ympäristöön.

Haluatko kuulla asiasta tarkemmin? Asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja.

Arto Toorikka - Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Arto Toorikka

Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Ota yhteyttä: Arto Toorikka

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Joakim Suvanto - Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Kiinteistöt ja rakentaminen

Joakim Suvanto

Asiantuntija, Rakennusfysiikka, Kiinteistöt ja rakentaminen

Ota yhteyttä: Joakim Suvanto

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Anu Laurila - Arkkitehti, erikoisasiantuntija, Rakennusfysiikka, Espoo

Anu Laurila

Arkkitehti, erikoisasiantuntija, Rakennusfysiikka, Espoo

Ota yhteyttä: Anu Laurila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös