Photo: Janne Gröning, Pitkäjärvi and Lippajärvi, Espoo

Espoon Pitkä- ja Lippajärven kuormitusselvitykset ja kunnostussuunnitelmat

Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven tilaa on huolestuneena seurattu jo vuosikymmeniä. Järviä on pyritty kunnostamaan monenlaisin menetelmin ilman pysyviä tuloksia. Espoon kaupunki tilasi järvien ulkoisesta ja sisäisestä kuormituksesta selvitykset, joiden pohjalta laadittiin järville kunnostussuunnitelmat.

Keskeisellä paikalla Espoossa sijaitsevat Pitkäjärvi ja Lippajärvi ovat merkittäviä virkistyskäytön kannalta. Niiden rannalla on mm. uimarantoja, vapaa-ajan asuntoja ja pientalovaltaisia asuinalueita. Järviin kohdistuu paljon ulkoista ja sisäistä kuormitusta. Vuonna 2018 toteutetussa järvien hajakuormitusselvityshankkeessa otettiin puro- ja sedimenttinäytteitä, tehtiin järvien kasvillisuuskartoitukset, kartoitettiin puronvarsien suojavyöhykkeet, laskettiin ainevirtaamat ja saatujen tietojen avulla arvioitiin järviin kohdistuva laskennallinen kuormitus ja veden laatu. Hankkeen tavoitteena oli arvioida järvillä jo toteutettujen kunnostustoimien vaikuttavuutta ja riittävyyttä sekä löytää järville toimivat kunnostusmenetelmät. Kunnostussuunnitelmat sisälsivät ehdotukset järvillä ja niiden valuma-alueella toteutettavista toimenpiteistä, seurantatutkimuksen tarpeesta sekä aikataulun kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Projektin tiedot

Asiakas: Espoon kaupunki
Hanke: Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kuormitusselvitykset ja kunnostussuunnitelmat
Aika: 2018-2019
Sijainti: Espoo
AFRYn rooli: suunnittelu, näytteenotto (vesi- ja sedimentti), kasvillisuuskartoitus, kuormituslaskelmat, raportointi, kunnostussuunnitelmien laatiminen

Tämä projekti on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

Kuva: Janne Gröning

Anne Liljendahl - Johtava asiantuntija, Vesistötutkimukset
Anne Liljendahl
Johtava asiantuntija, Vesistötutkimukset

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Anne Liljendahl

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.