TBM road tunnel under construction

Helsingin satamatunneli tulee olemaan sovittamisen taidonnäyte, joka luo toimivaa ja elinvoimaista kaupunkia

Helsingin satamatunneli tulee olemaan sovittamisen taidonnäyte, joka luo toimivaa ja elinvoimaista kaupunkia

Helsingin satamakentässä tapahtuu paljon lähivuosina: Tallinnan reitin liikenne siirtyy kokonaan Länsisatamaan ja Tukholman liikenne sijoitetaan Katajanokalle. Muutosten myötä Eteläsatamassa vapautuu tilaa kaupunkilaisille sekä uudelle arkkitehtuuri- ja design-museolle. Nämä muutokset vaativat satama- ja kaupunki-infran kehitystä, jossa keskeisenä ratkaisuna on satamatunneli.

Satamatoimintojen keskittämiskokonaisuuden edellytyksenä on kehittää Länsisatamaa sekä sen liikenneyhteyksiä. Länsisataman laiturialuetta laajennetaan ja satamatunneli rakennetaan Länsisataman ja Länsiväylän välille.

Tunneli parantaa merkittävästi sataman ajoneuvoliikenteen yhteyksiä ja Länsisataman saavutettavuutta. Valmistuessaan tunnelia tulee käyttämään Länsisataman raskas liikenne kokonaisuudessaan sekä sataman ja Länsiväylän välinen henkilöautoliikenne. Muutokset tuovat myös lisämahdollisuuksia Länsisataman toimintojen laajentamiseen sekä satama- ja varustamoliiketoiminnan kehittämiseen.

AFRY vastaa satamatunnelin yleissuunnitelman laadinnasta ja toimii hankkeen pääsuunnittelijana. Lisäksi AFRY toimii konsulttina Länsisataman laajentamisen ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Havainnekuva satamatunnelista. Helsingin Satama Oy.
Kuva: Helsingin Satama Oy.

Tunnelihanke vaatii kolmiulotteista sovittamista ja eri sidosryhmien tarpeiden huomiointia

Tehtävänämme tunnelihankkeessa on suunnitella toimiva liikenneyhteys Länsisatamasta Länsiväylälle huomioiden kaupungin ja tärkeimpien sidosryhmien tavoitteet. Kuten aina, hankkeen tulee olla toimiva, turvallinen, kestävä sekä kustannustehokas. Suunnittelu on monimutkaista palapeliä, jossa tulee huomioida kolme ulottuvuutta ja eri osapuolten tavoitteet nyt sekä tulevaisuudessa ja löytää sopiva kompromissi, summaa projektipäällikkö Jari Haapala AFRYltä.

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on avainasemassa suunnittelussa. Olemme selvittäneet Helsingin Sataman, kaupungin sekä muiden sidosryhmien tavoitteita ja tämä tieto on ohjannut suunnittelua eteenpäin. Tavoitteiden yhteensovittamisen ja alueilla tehtyjen tutkimusten pohjalta olemme laatineet paljon erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tunnelin toteuttamiselle. Tämän tekstin kirjoitushetkellä marraskuussa 2022 suunnitelmat ovat karsiutuneet kolmeen erilaiseen vaihtoehtoon, jotka eroavat mm. tunnelin linjauksen ja Länsiväylään liittymisen osalta. Eri vaihtoehtojen punnitsemista varten olemme tarjonneet päätöksentekijöille tietoa eri vaihtoehtojen ominaisuuksista ja vaikutuksista, jotta vaihtoehdoista saadaan valittua sopivin laadukkaaseen tietoon perustuen.

Kun toimitaan tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä, hankkeen suunnittelu vaatii monimutkaista sovittamista kolmessa ulottuvuudessa. Satamatunnelin tulee väistää useita rakenteita maan päällä sekä alla, kuten esimerkiksi metrotunneleita ja erilaisia Helenin tiloja ja rakenteita. Kaikkien rakenteiden väistäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, joten suunnittelutyössä on pitänyt etsiä ratkaisuja myös tilanteille, joissa rakenteet kohtaavat.

Olemassa olevien rakenteiden lisäksi sovittamisessa on pitänyt huomioida myös varaukset tuleville hankkeille. Huomioitavia asioita ovat muun muassa olleet Helsingin tavoitteet maankäytön suhteen sekä varaukset keskustatunnelille. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä alueen erilaisten rakennushankkeiden suunnittelijoiden kanssa, jotta yhteensovittaminen myös näiden kokonaisuuksien kanssa on huomioitu.

Vaikka huomioitavaa on paljon, niin suunnittelu on edennyt ketterästi eteenpäin. Olemme pystyneet tekemään selvitystyötä, karsimaan erilaisia vaihtoehtoja ja yhdessä sidosryhmien kanssa on myös keksitty uusia ratkaisuja haasteisiin, Haapala kertoo.

Suunnittelussa on pitänyt huomioida hankkeen koko rakentamisen aika. Sataman täytyy toimia myös rakentamisen ajan ja rakentamisen aiheuttamat häiriöt tulee muutenkin pitää mahdollisimman vähäisinä. Jotta toiminta työmaa-alueen ympäristössä jatkuisi vähäisin häiriöin, tulee suunnittelijoiden kiinnittää huomiota myös esimerkiksi siihen, millaisia tiloja tarvitaan työmaan aikana ja miten liikennettä tullaan ohjaamaan hankkeen aikana.

Osaaminen ja yhteistyö ovat avaimet onnistumiseen

Eri sidosryhmien tavoitteiden ja tarpeiden huomiointi on tärkeä osa suunnittelutyötä, mutta se ei yksinään riitä. Hankkeessa onnistumiseksi vaaditaan myös kivenkovaa kalliorakennesuunnittelun ja kallio-olosuhteiden osaamista. Pitkä kokemus auttaa näkemään kokonaisuudesta olennaisimmat asiat sekä tunnistamaan tarpeet tutkimuksille, joita tarvitaan mm. rakennettavuuden selvittämiseksi. Laaja kokemus tunnelirakentamisesta takaa sen, että erilaiset rakennustavat ja mahdollisuudet huomioidaan. Hanke vaatii lisäksi paikallisten olosuhteiden, kuten meren vaikutusten ja kallioperän ominaisuuksien huomioimista.

Asiakkaan rooli on myös keskeinen osa onnistunutta hanketta. Helsingin Sataman toiminta asiakkaana kerää kehuja. Hankkeessa on tehty riittävästi tutkimuksia ja selvityksiä, jotka antavat tarvittavat tiedot päätöksenteon tueksi ja auttavat jopa säästämään kustannuksia, Haapala kertoo. Hyvien ratkaisujen löytymisessä riittävät lähtötiedot ja tutkimukset ovat arvokkaita ja mahdollistavat laadukkaan suunnittelun. Hankkeen selvitys- ja suunnitteluvaihe asettaa aina raamit, jossa voidaan myöhemmin toimia, joten suuri osa kustannuksista määräytyy jo varhain. Tällöin on vielä mahdollisuus verrata erilaisia ratkaisuja ja potentiaalisesti säästää paljon rahaa ja aikaa toteutusvaiheesta. Hyvä suunnittelu siis tarjoaa hankkeelle hyvät lähtökohdat onnistua.

Satamatunneli suunnitellaan vuosina 2025–2027 ja Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan ajoittuu vuoteen 2028.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Helsingin Satama Oy
  • Hanke: Satamatunneli Länsisataman ja Länsiväylän välille.
  • Aika: 2025-2027
  • AFRYn rooli: pääsuunnittelijana, ympäristövaikutusten arviointi
Arto Wegelius - Kalliotilat ja tunnelit, hankekehitys
Arto Wegelius
Kalliotilat ja tunnelit, hankekehitys

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Arto Wegelius

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jari Haapala - Projektipäällikkö, Infra, Vantaa
Jari Haapala
Projektipäällikkö, Infra, Vantaa

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Haapala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.