CH_Hochwasser

Hulevesien valuntatutkimus Ruotsin Örnsköldsvikissä

Hulevesien valuntatutkimus Örnsköldsvikissä

Urbanisoituminen ja kaupunkien tiivis rakentaminen ovat aiheuttaneet viheralueiden pirstoutumista ja vähentymistä sekä kovien läpäisemättömien pintojen lisääntymistä, mikä johtaa valumien lisääntymiseen ja siten kohonneisiin tulvariskeihin. Samanaikaisesti valumat sisältävät yhä enemmän vierasaineita kuten metalleja, kiintoaineita ja ravinteita, jotka usein päätyvät vesistöihin ja mereen ilman minkäänlaista käsittelyä. Vihreää infraa voidaan käyttää suojelemaan ympäristöä viivästämällä ja käsittelemällä hulevesien valumaa.

Muiden Ruotsin kuntien lailla Örnsköldsvik rakentaa ja hyödyntää enemmän maa-alueita vastaamaan jatkuvasti kasvavan väestön tarpeita. Muutokset ihmisen toiminnassa merkitsevät sitä, että vallataan aiemmin hyödyntämätöntä maata, ja se johtaa suurempaan määrään läpäisemättömiä pintoja ja kasvavia hulevesivalumia, jotka sisältävät eri määriä ja erilaisia epäpuhtauksia. Siksi on tärkeä tutkia suunniteltujen toimien vaikutusta hulevesien valuntaan. AFRY on toteuttanut hulevesien valuntatutkimuksen selvittääkseen toimenpiteet, joita tarvitaan rakentamisesta aiheutuvien hulevesivalumien hallintaan. Keskeistä on säilyttää alueen alkuperäinen vesitase huolimatta uusista maankäyttötarkoituksista. Tutkimuksessa ehdotetaan ratkaisuja huleveden hallintaan alueella sekä puhdistus- ja/tai viivästysmenetelmiä valumille.

AFRY on tehnyt useita hulevesien valuntatutkimuksia Örnsköldsvikin kunnalle. Tarkastelemme aina aluksi alueen erityispiirteitä, kuten maaperätyyppejä ja kasvillisuutta, ja kuinka alueen käyttö tulee niihin vaikuttamaan. Geotekniset olosuhteet alueella ratkaisevat, onko hulevesiä mahdollista imeyttää maaperään. Teemme lisäksi laskelmia ja analyysejä hulevesivirroista ja saastumisesta ennen ja jälkeen alueen rakentamisen. Yhteistyössä kunnan kanssa ehdotamme sopivia ratkaisuja, jotka perustuvat kunkin rakennusalueen erityispiirteisiin sekä huomioimme soveltuvuuden paikallisen hulevesienhallintajärjestelmän kanssa.