Digitalisation

Hyvän vesihuollon kriteerit

Hyvän vesihuollon kriteerit

Taustaselvitys kansalliselle vesihuoltouudistukselle

Vuonna 2020 laadimme vesihuoltoalalle hyvän vesihuollon kriteerit Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n, Suomen Kuntaliitto ry:n, Maa- ja metsätalousministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Ympäristöministeriön yhdessä tilaamana.

Työ tehtiin kansallisen vesihuoltouudistuksen valmistelumateriaaliksi. Vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas mutta samalla kestävä vesihuolto.  

Criteria of good water treatment

Hankkeessa laadittiin vesihuoltoalalle hyvän vesihuollon kriteerit, jotka toimivat eri toimijatahojen ja osapuolten työkaluna. Hyvän vesihuollon tavoitteet ja mittarit määriteltiin niin, että ne ohjaavat ja kannustavat toimijoita kestävään ja laadukkaaseen toimintaan.  

Työssä määritettiin hyvän ja laadukkaan vesihuoltopalvelun osa-alueet ja niiden kriteerit:

A. Turvallinen ja toimintavarma:  

1. Laadukas, raakaveden laadun huomioiva vedenkäsittelyprosessi;  

2. Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa;  

3. Kriittiset asiakkaat, väliaikainen vedenjakelu ja poikkeustilanteiden viestintä;  

4. Kemikaalit, varaosat ja kriittiset palvelut

B. Kustannustehokas ja organisoitu:  

5. Laitoksella on riittävät henkilöstöresurssit ja ammattitaitoinen henkilökunta, ja varallaolo on suunniteltu;  

6. Omaisuuden hallinta, operointi ja kunnossapito on suunnitelmallista;  

7. Johtaminen on suunniteltua ja toiminta on kannattavaa;  

8. Käyttötalouden hallinta ja hankinnat ovat suunniteltuja, tehostettuja ja läpinäkyviä.

C. Kestävä ja kehittyvä:  

9. Jätevesien käsittelyn ja johtamisen ympäristökuormitus minimoidaan;  

10. Kestävä ja energiatehokas;  

11. Asiakaspalvelu ja viestintä on suunniteltua ja läpinäkyvää

Kriteereitä voidaan hyödyntää valtakunnallisen vesihuollon tietojärjestelmän VEETIn ja VVY:n VENLA-tunnuslukujärjestelmän kehittämisessä. Kriteereitä voidaan lisäksi hyödyntää vesihuoltoalan viestinnässä, mm. VVY:n Vesihuollon tila -raportoinnissa sekä vesi.fi-verkkopalvelun kehittämisessä. Kriteerien avulla voidaan luokitella vesihuoltolaitosten toimintaa osa-alueittain (oivallinen, hyvä, korjattavaa, huono) ja ne mahdollistavat vertailun toiminnan tasosta esimerkiksi muihin samankokoisiin tai naapurikuntien vesihuoltolaitoksiin ja antavat osaltaan tietoa asiakkaille, päättäjille ja omistajaohjaukselle oman vesihuoltolaitoksen tasosta.

Ensimmäinen osaraportti pitää sisällään kriteeristön käyttäjät sekä heidän keskeiset tarpeensa ja odotuksensa. Lisäksi se sisältää koosteen aikaisemmista vesihuoltoalan kriteeristöistä Suomessa sekä tarkasteluja joidenkin muiden maiden kriteeristöjen osalta. Toisessa osaraportissa kuvataan lopullinen ehdotus hyödynnettävästä kriteeristömallista.

 

Raportti on ladattavissa täältä.

Sludge management

Projektin tiedot

Asiakas: Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen Kuntaliitto ry, Maa- ja metsätalousministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Ympäristöministeriö.

Hanke: Hyvän vesihuollon kriteerit

Aika: 2020-2021

AFRYn rooli: konsultointi

Lisätietoa

Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland

Terhi Renko

Head of New Business, vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Anne-Mari Aurola - Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Anne-Mari Aurola

Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Ota yhteyttä: Anne-Mari Aurola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.