Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän keskustan pyöräpysäköinnin kehittäminen

Lähtölaukaus Jyväskylän keskustan korkealuokkaiselle pyöräpysäköinnille

AFRY selvitti kattavasti Jyväskylän keskustan pyöräpysäköinnin nykytilan ja tuotti ehdotuksen pyöräpysäköinnin tulevaisuuden suuntaviivoiksi. Selvityksen ansiosta Jyväskylän kaupungilla on edellytykset lähteä edistämään korkealuokkaisen ja turvallisen pyöräpysäköinnin tarkempaa suunnittelua.

Jyväskylän kaupunki
Työssä oli erityisenä painotuksena säilytysturvallinen pyöräpysäköinti.

Kuva: Jyväskylän kaupunki

AFRY laati ajantasaisen ja monipuolisen kokonaiskuvan Jyväskylän keskustan pyöräpysäköinnin nykytilasta ja kehitysnäkymistä Jyväskylän kaupungin tilaamassa hankkeessa. Työssä oli erityisenä painotuksena säilytysturvallinen pyöräpysäköinti, joka määriteltiin polkupyörien pysäköinniksi, jossa polkupyöriä säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Lisäksi työssä tarkasteltiin keskustasta kohteita, joissa pyöräpysäköintipaikkoja tulisi parantaa vähintään runkolukittaviksi.

Jyväskylän keskustan pyöräpysäköintiin on pyritty löytämään ratkaisua viime vuosien aikana. Pyöräpysäköintiä on tarjolla ympäri keskusta-aluetta, mutta toteutustavat ovat kirjavia. Jyväskylän kaupungilla on tavoitteena toteuttaa keskusta-alueelle säilytysturvallinen pysäköintipaikka (esimerkiksi pyörätalli, pyörätorni tai muu valvottu ja lukittu tila) pidempikestoista pyöräpysäköintiä varten. Lisäksi kaupungin tavoitteena on tarjota keskustassa myös muita turvallisia, vähintäänkin runkolukittavia, paikkoja pyörien pysäköimiseen. Samanlaisia tavoitteita on myös monessa muussa suomalaisessa kunnassa ja kaupungissa, joissa pyrkimyksenä on lisätä pyöräliikenteen kulkutapaosuutta nykyisestä.

Työn tavoitteena oli löytää Jyväskylän keskusta-alueelta kohteita säilytysturvalliselle pyöräpysäköinnille sekä muodostaa kokonaiskuva pyöräpysäköinnin kehittämismahdollisuuksista. Pyöräpysäköinnin kysyntää arvioitaessa hyödynnettiin kaupungin vastavalmistunutta pyöräilyn tavoiteverkkoa ja tietoja kaupallisten ja julkisten palvelujen sijainneista. Kuvassa 1 on esitetty työssä tärkeimmiksi säilytysturvallisen pyöräpysäköinnin vaihtoehtoisiksi kohteiksi valitut keskustakohteet.

Kartta Jyväskylästä
Kuva 1. Säilytysturvallisen pyöräpysäköinnin näkökulmasta tärkeimmiksi valikoituneet kohteet Jyväskylän keskustassa.

Työn aikana toteutettiin Jyväskylän kaupungin viranhaltijoiden, paikallisten korkeakoulujen edustajien sekä paikallisen pyöräilyseuran kanssa työpaja, jossa kerättiin näkemyksiä erityisesti säilytysturvallisen pyöräpysäköinnin sijoittamiseen ja ratkaisuihin. Työn aikana myös haastateltiin säilytysturvallista pyöräpysäköintiä toteuttaneiden suomalaisten kaupunkien edustajia heidän hankkeittensa onnistumisista ja vastoinkäymisistä.

Jyväskylän keskusta-alueen nykyisten pyöräpysäköintipaikkojen kehittäminen ja säilytysturvallisten pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen on tärkeää, jotta tulevaisuudessa yhä useampi kulkee keskustaan pyörällä, mikä vähentää muun muassa pakokaasupäästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Selvityksen pohjalta kaupungilla on hyvät edellytykset lähteä edistämään säilytysturvallisen pyöräpysäköinnin tarkempaa suunnittelua.

Projektin tiedot

Asiakas: Jyväskylän kaupunki
Hanke: Jyväskylän keskustan pyöräpysäköinnin kehittäminen
Aika: 2022–2023
AFRYn rooli: Selvityksen toteuttaminen
Kohteen laajuus: Jyväskylän keskusta-alue

Ota yhteyttä

Wille Tuomola - Liikennesuunnittelu

Wille Tuomola

Liikennesuunnittelu

Ota yhteyttä: Wille Tuomola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.