Kauppakeskus Kalen julkisivukuva. Kuva Vesa Voitto Sakari.

Kauppakeskus Kalen rakennesuunnittelu Jyväskylässä

Tämä projekti on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

Kauppakeskus Kalen rakennesuunnittelu Jyväskylässä

Hankkeessa on toimittu Kauppakeskus Kalen vastaavana rakennesuunnittelijana ja vastattu myös esivalmistettavien elementtien valmisosasuunnittelusta, sekä teräsrakenteiden konepajasuunnittelusta.

Rakennemalli on tehty kokonaan Tekla Structures -ohjelmistolla.

Rakennus on perustettu teräsbetonisten tukipaalujen varaan. Päärunko on teräsbetonirakenteinen pilari-palkki-runko. Rungon pilarijako perustuu pohjakerroksen autopaikoituksen vaatimuksiin, minkä vuoksi pilarivälit laattojen suunnassa ovat 17 metriä ja palkkilinjoilla 10,8 metriä. Runkoratkaisu tehtiin pitkien jännevälien ja korkeiden kuormitusvaatimusten perusteella.

Julkisivua hallitsee näyttävä teräsrunkoinen sisääntulokatos. Katoksen yläpohjaa kannattelevat teräsputkiristikot. Katosrunko on jäykistetty katon ja seinien vinositeillä. Katoksen teräsjulkisivu on tehty käyttäen mustia julkisivukasetteja.

Rakennuksen takana on säältä suojattu huoltopiha. Myös siellä vesikatto on kannateltu pääasiassa teräsputkiristikoin. Vesikatossa on kantava kattopelti ja seinissä on käytetty pelti-villa-peltielementtejä. Huoltopihan erikoisuutena on jopa 15 metrin sisääntuloaukko, jossa ovena toimii kalterirullaovi.

Kokonaisuudessaan Kauppakeskus Kalen rakennesuunnittelu on ollut haastava projekti erityisesti rungon pitkien jännevälien vuoksi. Projektin sujumista edisti hyvä yhteistyö toteuttajien sekä eri suunnittelijoiden välillä. Rakentaminen ajoittui samaan aikaan koronapandemian kanssa, mikä ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut projektin suunnitteluun tai toteutukseen.

Kuvat: Vesa Voitto Sakari

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Kauppakeskus Kale
  • Hanke: Kauppakeskusrakennuksen rakennushanke.
  • Aika: 2021
  • Koko: kerrosala noin 8 500 m²
  • AFRYn rooli: rakennesuunnittelu, elementtien valmisosasuunnittelu
Kauppakeskus Kalen julkisivukuva. Kuva Vesa Voitto Sakari.
Kauppakeskus Kalen käytäväkuva. Kuva Vesa Voitto Sakari.
Kauppakeskus Kalen pysäköintitilat. Kuva: Vesa Voitto Sakari.
Kauppakeskus Kalen julkisivukuva. Kuva Vesa Voitto Sakari.
Kauppakeskus Kalen käytäväkuva. Kuva Vesa Voitto Sakari.
Kauppakeskus Kalen pysäköintitilat. Kuva: Vesa Voitto Sakari.