Woman on bicycle

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma Pirkkalaan

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma Pirkkalaan

AFRY laatii Pirkkalan kunnalle kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman (KÄPY2024) vuoden 2024 aikana. Ohjelman laadintaan päädyttiin, koska Pirkkalan strategian mukaan tavoitteena on lisätä kestävien kulkutapojen, kuten jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen, matkamääriä.  

Vuonna 2030 kestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoista tulisi olla Pirkkalassa 60 prosenttia, kun se tällä hetkellä on noin 30 prosenttia. Työtä tavoitteen saavuttamiseksi on jo tehty pitkään. Vuonna 2018 Pirkkalaan laadittiin Viisaan liikkumisen suunnitelma, ja seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma valmistui vuonna 2021. Myös kunnan ilmastotiekartassa on paljon liikkumiseen liittyviä toimenpiteitä. KÄPY2024-hanke on jatkoa näille suunnitelmille, ja nyt aiemmin määriteltyjä tavoitteita viedään toteutukseen. Ympärivuotisen pyöräilyn lisääminen, kuten myös ratikan mahdollinen toteuttaminen Pirkkalaan, ovat merkittäviä keinoja kunnianhimoisten kestävän liikkumisen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Bikes

Edistämisohjelmassa

  • asetetaan tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn edistämistyölle,
  • määritetään pyöräliikenteen tavoiteverkko ja jalankulkupainotteiset alueet sekä
  • laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma kävelyn ja pyöräilyn suosion lisäämiseksi.

Liikenneinsinööri Joonas-Petteri Kallonen arvostaa AFRYn kokemusta vastaavista hankkeista. AFRYn hankkeen projektipäällikkö ja liikenteen osastopäällikkö Laura Mansikkamäki on ollut mukana laatimassa hankkeeseen läheisesti liittyvää Viisaan Liikkumisen -suunnitelmaa, ja hän toimii parhaillaan myös Tampereen kaupunkiseudun (ml. Pirkkalan) Kestävän ja turvallisen liikkumisen koordinaattorina. AFRYn mukana olo ratikan suunnittelussa tuo myös merkittäviä synergiaetuja suunnittelutyöhön.

”Yhteistyö AFRYn kanssa on ollut tavoitteen mukaista. Toteuttaja on ymmärtänyt hyvin kuntamme tarpeet, ominaispiirteet ja haasteet”, Kallonen kuvaa. Hän on tyytyväinen siihen, että edistämisohjelmassa on haettu järkeviä ratkaisuja ja ymmärretty pienen kunnan käyttäjämäärät ja taloudelliset mahdollisuudet.

”AFRY on mielestäni osannut tarkastella tässä projektissa kehitystä pitkäjänteisesti. Suunnittelijat ovat nähneet lähitulevaisuuden tarpeet, välimatkan stepit sekä ison kuvan mahdollisuudet 20 vuoden päähän.”

Edistämisohjelman laatimisessa hyödynnetään vahvasti asukkaiden kokemuksia kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta sekä ideoita siitä, miten kävelyä ja pyöräilyä voitaisiin edistää Pirkkalassa. Jo toteutetun asukaskyselyn lisäksi sidosryhmiä otetaan mukaan suunnitteluun toimenpiteiden määritysvaiheessa.

Projektille on myönnetty Traficomilta valtionavustusta, ja AFRY on ollut mukana myös valtionavustushakemusten laadinnassa Pirkkalan kunnan tukena.

” Kestävän ja turvallisen liikkumisen edistäminen Pirkkalassa on ollut palkitsevaa. Mukavaa on ollut pohtia edistämistä liikenneturvallisuuskoordinaattorin, Pirkkala-Linnainmaa raitiotiesuunnittelun sekä edistämisohjelman näkökulmasta. Projektista tekee erittäin mielenkiintoisen myös se, että Pirkkalan liikkumisympäristö on murroksessa mahdollisesti tulevan ratikan myötä, ja se tuo valtavasti mahdollisuuksia myös jalankulun ja pyöräliikenteen edistämiselle. Yhteistyö Pirkkalan porukan kanssa on myös hyvin jouhevaa, ja siellä on selvästi tahtotila edistää ympärivuotista pyöräilyä”, Mansikkamäki sanoo.

Projekti

Asiakas: Pirkkalan kunta

Hanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatiminen Pirkkalassa

Aika: 2024

AFRYn rooli hankkeessa: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, liikennesuunnittelu

 

Ota yhteyttä

Laura Mansikkamäki - Osastopäällikkö, liikenne

Laura Mansikkamäki

Osastopäällikkö, liikenne

Ota yhteyttä: Laura Mansikkamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.