Man and woman at desk working

Keskuskauppakamarin päästövähennyskoulutukset

Keskuskauppakamarin päästövähennyskoulutukset

AFRY toimii kouluttajana päästövähennyskoulutuksissa, joissa perehdytään kasvihuonekaasujen päästölaskentaan kansainväliseen GHG-protokollan mukaisesti. Koulutuksiin on osallistunut jo yli 300 yritystä.

Koulutuksessa käydään läpi Keskuskauppakamarin ilmastositoumuksen vaatimusten mukaisesti GHG-protokollan organisaatiolaskennan laskentaohjeistus. Koulutusten tavoitteena on antaa osallistujille tietoa päästölaskennasta ja päästövähennyssuunnitelman laatimisesta sekä auttaa osallistujia toteuttamaan organisaationsa päästölaskenta.

Koulutukset sisältävät AFRYn ilmastoasiantuntijoiden pitämän teorialuennon päästölaskennasta ja GHG-protokollasta sekä ideoita päästövähennyssuunnitelman laatimiseen. Lisäksi koulutuksissa on työpajaosuus, jossa syvennytään osallistujien omaan päästölaskentaan ja mahdollisiin ongelmakohtiin. Koulutuksia on järjestetty sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Koulutusten palaute on ollut erinomaista.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Keskuskauppakamari
  • Projekti: Päästövähennyskoulutus
  • Aika: 2/2020–jatkuu
  • AFRYn rooli: Ilmastoasiantuntija