SSAB Raahe

Kohti fossiilivapaata terästä - hankkeen kehitystyötä SSAB:n kanssa Suomessa

SSAB:n tavoitteena on olla fossiilivapaan teräksen valmistaja vuoteen 2045 mennessä

SSAB:n strategiana on tulla fossiilivapaan teräksen valmistajaksi vuoteen 2045 mennessä. Raahen terästehtaan (terästuotanto n. 2,6 Mt/a) tuotannon ensimmäinen muutostyövaihe toteutetaan vuonna 2030 ja toinen vaihe vuoteen 2040 mennessä. AFRY toimitti Raahen tehtaalle esiselvityksen (Pre-Feasibility Study, PFS, kustannusarviot +/- 30 %) uuteen valokaariuuniteknologiaa hyödyntävään teräksenvalmistusprosessiin.

SSAB:n tavoitteena on siirtyä asteittain fossiilivapaan teräksen tuotantoon. Muutoksen tekninen suunnittelu Raahen tehtaalla alkoi vuonna 2020. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa perinteinen masuuniprosessi korvataan valokaariuunilla (Electric Arc Furnace) fossiilivapaan teräksen valmistamiseksi. Valokaariuunin syötteenä käytetään suorapelkistettyä rautaa (Direct Reduced Iron, DRI).

SSAB Raahe aikoo korvata puolet tuotannosta (masuuni nro 1) valokaariuunilla vuoteen 2030 mennessä ja loput tuotannosta vuoteen 2040 mennessä. Koko yhtiön toiminta tulee olemaan fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä.

Prosessikonseptien arviointi yhdessä teknologiatoimittajien kanssa

AFRY toimitti Raahen muutoshankkeeseen esiselvityksen. Työn päätavoitteena oli laatia alustava tekninen dokumentaatio sekä alustavat +/- 30 % arviot pääoma- ja käyttökustannuksista.

SSAB Raahe
SSAB Raahen terästehdas

Suunnittelu- ja selvitysvaiheet tehtiin "prosessi ensin" -periaatteella AFRYn prosessiasiantuntijoiden ja metallurgien toimesta, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan projektitiimin kanssa. Muut AFRYn tehdassuunnitteludisipliinit tukivat suunnittelua toimivan laitoskonseptin aikaansaamiseksi. Teknologiakonseptia selvitettiin yksityiskohtaisesti ja keskeisiltä laitetoimittajilta pyydettiin tarjoukset teknologiapakettien toimituksista. Kehitettyjen prosessikonseptien perusteella luotiin ensimmäiset layout-suunnitelmat ja 3D-malli.

AFRYn laaja prosessiteknologian asiantuntemus yhdistettynä metallurgian, tehdassuunnittelun ja infrastruktuurin tietotaitoon mahdollisti kaikki muutostyön kriittiset alueet huomioivan ja kattavan selvityksen toteuttamisen.

 

Projektin tiedot:

Tilaaja: SSAB Europe Oy, Raahen terästehdas

Projekti: Raahen tehtaankonversio

Palvelu: Esiselvitystyö (AACE4/FEL1)

Aikataulu: Q4/2020-Q1/2021

Lue lisää SSAB:n sivuilta: https://www.ssab.fi/fossiilivapaa

 

”Tiesitkö?

Tuulivoimalat voivat olla pian fossiilittomia

Ulkonäkö voi hämätä. Tuulivoimalat tuottavat fossiilivapaata sähköä, mutta ne on tehty teräksestä. Ja terästuotanto on yksi tuulivoimalan valmistuksen suurimmista päästöjen aiheuttajista. Tonni tuotettua terästä tarkoittaa lähes kahta tonnia hiilidioksidipäästöjä. Yhdellä tuulivoimalalla ei ehkä ole niin paljon väliä. Mutta ajattelepa maailman kaikkia tuulivoimaloita. Kaikkia autoja. Kaikkia junia. Nyt voimme tehdä muutoksen.”