Offshore wind turbines in the blue sea

Korsnäsin merituulivoimapuiston YVA ja osayleiskaava

Korsnäsin merituulivoimapuiston YVA ja osayleiskaava

Metsähallitus kaavailee Pohjanmaan Korsnäsiin investoinniltaan miljardiluokan merituulivoimapuistoa. Merituulivoimapuiston nimellisteho on Metsähallituksen mukaan toteutuessaan vähintään 1 400 megawattia, mikä vastaa 54 % viime vuoden tuulivoimakapasiteetista Suomessa.

AFRY on valittu hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä kaavoituksen konsultiksi. Työ sisältää lisäksi hankkeen teknistä suunnittelua. Toteuduttuaan Korsnäsin merituulivoimapuiston tuotanto voisi käynnistyä Metsähallituksen mukaan aikaisintaan 2028.

Kaavoitusaloite hyväksyttiin Korsnäsin kunnassa vuonna 2020, ja ympäristöselvitykset on aloitettu tänä keväänä. Toteuduttuaan Korsnäsin merituulivoimapuiston tuotanto voisi käynnistyä Metsähallituksen mukaan aikaisintaan 2028. Hankekehitysaika-arvio Korsnäsin merituulivoimapuistolle on neljä vuotta alkaen kaavoituksesta 2020.

Merialue Korsnäsin edustalla on erittäin hyvätuulinen, ja keskituulen nopeus on alueella yli 9 m/s. Lisäksi alueen syvyys ja sen geologia sopivat tuulivoimarakentamiseen. Hankkeen sijoittelussa on huomioitu niin kalastus, kalalajit kuin muuttolintujen reititkin. Hankealueen lähistöllä, yli kymmenen kilometrin päässä sijaitsee Merenkurkun saaristo, joka on Suomen ainoa Unescon luonnonperintökohde. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvituksessa otetaan huomioon myös tuulivoimapuiston vaikutukset lähistöllä sijaitsevan Merenkurkun saariston erityispiirteisiin sekä lähialueen Natura-luontotyyppeihin.

Projektin tiedot

Asiakas: Metsähallitus

Hanke: Korsnäsin merituulivoimapuisto

Aika: 2020-2024

Sijainti: Korsnäs, Suomen lounaisrannikko

AFRYn rooli: Ympäristövaikutusten arviointi, kaavoitus- ja tekninen konsultointi

Offshore wind turbines in the blue sea

Karoliina Jaatinen

Johtava asiantuntija, ympäristökonsultointi

Piia Heikkinen

Osastopäällikkö, aurinko- ja tuulivoima