Lapsi pyöräilee

Kotkantie 3 -liikenneselvitys

AFRY mukana Kotkantie 3:n liikenneselvityksessä ja aluevarauksen suunnittelussa Oulussa

AFRY laatii Oulun kaupungille kaavamuutokseen liittyvää liikenneselvitystä ja Kotkantien aluevarauksen määrittämistä. Selvityksessä korostuu pyöräliikenteen infran kehittäminen.

Oulussa korttelissa Kotkantie 3 on käynnissä toimitilarakentamiseen tähtäävä kaavamuutos, jonka yhteydessä korttelin olemassa olevat rakennukset on tarkoitus purkaa. Kaavamuutos tuo mukanaan myös kestävien liikennemuotojen kehittämisen mahdollisuuden, sillä Oulun yleiskaavassa Kotkantien on tarkoitus olla tulevaisuudessa sekä tehokkaan joukkoliikenteen että laadukkaan pyöräliikenteen yhteyden reitti. Nykyinen katualue ei kuitenkaan mahdollista näiden toteuttamista ilman huomattavia kompromisseja laatutasossa. Nyt kadulle on tehty kokonaisvaltainen tarkastelu kaikkien kulkumuotojen näkökulmasta. Kaavamuutoksen yhteydessä tulevaisuuden visioille voidaan esittää tarvittava tilavaraus.

AFRY on ollut apuna kaavaan liittyvän liikenneselvityksen ja Kotkantien aluevarauksen määrittämisessä. Työssä on tarkasteltu niin ajoneuvoliikenteen toimivuuksia kuin tehokkaan joukkoliikenteen ja laadukkaiden jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksien edellyttämiä vaatimuksia (liikenteellinen poikkileikkaus, pituuskaltevuudet, luiskien ulottumat) ja sitä, miten laajalle alueelle nämä vaikuttavat. Työssä on tunnistettu esimerkiksi eritasossa tapahtuviin risteämisiin liittyvät reunaehdot niin joukkoliikenteen kuin pyörätien pituuskaltevuuksiin liittyen.

”Yhteistyö AFRYn kanssa on ollut sujuvaa. Hanke on monitahoinen ja tilamitoituksiltaan jopa haastava, mutta AFRY on hienosti esittänyt ratkaisuja, joiden avulla liikenne pystytään järjestämään mahdollisimman hyvin ympäristön muuttuessa asteittain”, liikenneinsinööri Minna Koukkula Oulun kaupungilta sanoo.

Pyörätie

Kotkantie on alueena vilkas oppilaitos- ja toimitilaympäristö, jonne on oltava hyvät yhteydet myös pyörällä. Oulussa pyöräliikenteen kulkutapaosuus on Suomen korkein, sillä kaupungilla on jo pitkät perinteet pyöräliikenteen infran kehittämisessä. Siksi kaupungilla on myös hyvin korkeat laatuvaatimukset hyvälle pyöräliikenteen infralle, mikä korostaa perusteellisen aluevaraussuunnittelun tärkeyttä kaavoituksen tukena. Suunnittelukohteelle ominaista on erittäin tasainen topografia, jolloin alikulkujärjestelyt tuovat haasteita maankäytön ja liikenneratkaisujen yhteensovitukseen.

Tilaaja on AFRYn tarkasteluiden pohjalta saanut Kotkantien aluevarauksen lisäksi arvokasta tietoa myös myöhempää suunnittelua varten. Kotkantien 3 liikenneselvitys valmistuu kevään 2024 aikana.

Aluevaraussuunnitelmat vaativat tarkkaa suunnittelua

Kaavoitusta varten tehtävissä aluevaraussuunnitelmissa suunnittelun on oltava riittävän tarkkaa, jotta tulevaisuudessa katu on aidosti rakennettavissa suunniteltujen katualueen rajojen sisälle. Esimerkiksi luiskien tulee mahtua katualueen rajojen sisälle ja mikäli näin ei ole, vaihtoehtona on siirtyminen taitorakenteiden (tukimuurien) käyttöön, ja tämä vaikuttaa suoraan rakentamiskustannuksiin.

Tilaajan etua palvelevassa suunnittelussa aluevarauksen määrittämisessä haetaan uusia rajoja ennen kaikkea todellisen tarpeen mukaisesti, sillä liiallinen aluevaraus liikennekäyttöön on sekä maankäytöllisesti että taloudellisesti tehotonta ja joskus päätös esimerkiksi tukimuurirakenteiden käytöstä voidaan tehdä jo kaavojen suunnittelu työn aikana, jos se maankäytön kehittämisen näkökulmasta nähdään kannattavana.

Ota yhteyttä

Laura Björn - Head Designer

Laura Björn

Liikennesuunnittelija

Ota yhteyttä: Laura Björn

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.