Kotkamills factory for wood recycling with smoke at sunset

Kunnossapidon 3D-tehdasmalli Kotkamills Oy:lle

Kotkamills Oy:n kunnossapito 3D-tehdasmallin ja virtuaalisen todellisuuden hyödyntämisen edelläkävijöinä

3D-suunnittelu sekä eri suunnittelumallien integrointi yhteen tehdasmalliin ja virtuaaliseen todellisuuteen hyödyntävät laajasti investointiprojektin läpivientiä. Mutta kuinka tehdasmallia voidaan tehokkaasti hyödyntää projektin jälkeen? Miten varmistetaan, että se pysyy ajan tasalla? Kotkamills Oy:n kunnossapito näyttää mallia.

Kotkamills Oy valmistaa uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä innovatiivisia tuotteita. Vuonna 2016 Kotkamills aloitti täysin kierrätettävien muovittomien kuluttajapakkauskartonkien valmistuksen Kotkassa. Kotkassa sijaitsevalla tehtaalla kyetään valmistamaan vuodessa 400 000 tonnia kartonkia. Tuote on turvallinen, se ei sisällä terveydelle haitallisia fluorokemikaaleja tai vahoja.

AFRY oli mukana tässä uudenlaisen tuotteen toteutushankkeessa alusta lähtien. Projektin haasteellisuutta lisäsi se, että uusi kartonkikone asennettiin olemassa olevaan tehtaaseen, jonka tekninen dokumentaatio oli paperimuodossa eikä siten ajan tasalla.

Kotkamills Oy:n kunnossapito vastaa laitoksen ennakoivasta kunnossapidosta ja käyttövarmuustoimintojen kehittämisestä tehtaalla. Se ylläpitää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kehittää edelleen niiden tehokasta käyttöä. Tähän tarpeeseen kunnossapito otti projektissa tehdyn 3D-suunnittelumallin käyttöön heti projektin valmistuttua. 3D-malli sisälsi siinä vaiheessa uuden kartonkikoneen osuuden tehtaasta ja siihen liittyneet aputilat. Kun ilmakuvasta huomattiin, että tehdasaluemalli ei pitänyt paikkansa vaan se piti uusia, 3D-mallia päätettiin jalostaa kuvantamalla koko tehdasalue.

3D-malli tarkentui fotogrammetrialla tehdasmalliksi

Koko tehdasalue kuvattiin ulkopuolelta fotogrammetrisella ilmakuvauksella ja tarkennettiin laserkeilaamalla ahtaita tiloja, solia ja alikulkuja. 3D-malli itsessään sisälsi jo älykästä informaatiota esimerkiksi linkitettyjen laitetietojen muodossa. Tehdasmalliin älykkyyttä lisättiin asteittain laserkeilaamalla sekä uusilla 3D-suunnittelumalleilla, esisuunnittelun ja detaljisuunnittelun tarpeiden mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina kunnossapitoprojektien toteutusten jälkeen muutokset (as built -päivitykset) päivitetään tehdasmalliin, jolloin malli pysyy ajan tasalla ja sen sisältämät tiedot oikeina.

Jo alkuvaiheessa oli tärkeää päättää minkälaista koordinaatistoa ja korkotasomallia hankkeessa käytetään, jotta voidaan valmistautua esim. paikannustoiminnallisuuksien hyödyntämiseen tehdasmallissa. Kotkamillsin tapauksessa päätettiin muuttaa tehtaan koordinaatisto yhteneväksi kaupungin koordinaatiston kanssa säilyttäen kuitenkin tehtaan sisäpuolisilla osilla myös olemassa oleva tehdaskoordinaatisto.

Kunnossapito hyötyy

Kotkamills Oy:n kunnossapidon Risto Mikkola on ollut avainroolissa uudenlaisen toiminnallisuuden hyödyntämisessä. Vaikka lopullista suunnittelua ei vielä voidakaan tehdä kokonaan vain tehdasmallin välityksellä, käymättä lainkaan paikalla, Mikkola on tyytyväinen.

Käyttämällä tehdasmallia suunnittelun tarkkuus paranee huomattavasti. Säästämme aikaa ja rahaa, kun kaikkea ei tarvitse lähteä mittaamaan tai tarkastamaan ympäristöä. Esisuunnittelussa saadaan tarkka tarkempi hinta kun tiedämme putkistomassat melko tarkasti, sanoo Mikkola.

Jatkoakin on jo suunnitteilla.

Ajatuksena on kehittää 3D-malleja siten, että 3D-malli lukee laitetietoja, raportteja, suunnitelmia ja piirustuksia tehtaan dokumenttien hallintajärjestelmästä, Risto Mikkola kertoo.