MCD Concept Development

Lietteen pyrolyysiä hyödyntävä pilottilaitos

Turvallista ja kestävää jätevesilietteen hyödyntämistä

Jätevesilietteen turvallinen ja kestävä hyödyntäminen on tällä hetkellä yksi vesialan suurimmista haasteista Pohjois-Euroopassa.

Tutkijat etsivät aktiivisesti uutta teknologiaa, joka mahdollistaa ravintoaineiden ja hiilen turvallisen kierrätyksen. Yksi lupaavimmista tekniikoista on pyrolyysi, jolla voidaan tuottaa hiili- ja fosforipitoista hiilituotetta ja samalla poistaa tehokkaasti orgaanisia haitta-aineita, mikromuoveja sekä taudinaiheuttajia.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) rakentaa lietteen pyrolyysiä hyödyntävää pilottilaitosta, jonka kapasiteetti on noin 30 000 AVL vuonna 2020. Pilotin avulla arvioidaan täysimittaisen laitoksen toteutettavuutta. Sen kapasiteetti voisi olla noin 300 000 AVL, ja se käsittelisi uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon kaiken lietteen.

AFRY on toimittanut HSY:lle asiantuntijapalveluita projektissa vuodesta 2017 alkaen, jolloin projekti käynnistettiin. Projektissa sovelletaan nykyistä teknologiaa uudella tavalla. Se edellyttää poikkitieteellistä asiantuntemusta sekä kokemusta monilta teollisuudenaloilta ja eri puolilta maailmaa. AFRYn asiantuntemus pyrolyysiteknologiassa, infrastruktuurissa ja lupamenettelyissä sekä kansainvälinen läsnäolo useissa maissa, kuten Kiinassa, Sveitsissä ja Saksassa, ovat suureksi hyödyksi tässä ainutlaatuisessa projektissa.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • Hanke: Lietteen pyrolyysiä hyödyntävä pilottilaitos
  • Aika: 2017–
  • AFRYn rooli: kokonaisvaltaiset asiantuntijapalvelut

Ota yhteyttä