pietarsaaren_liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun projekteja, Pietarsaari

Tulevaisuuden infraa ja kestävää liikkumista Pietarsaareen

AFRY on viime vuosina ollut tiiviisti mukana kehittämässä Pietarsaaren liikenneympäristöä ja kaupunkikuvaa. Kehittämistyön taustalla on Pietarsaaren tavoite rakentaa entistä viihtyisämpää, elävämpää sekä jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen innostavaa kaupunkiympäristöä. Pietarsaaren liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä jalankulku- ja pyöräliikenneverkon kehittämissuunnitelma valmistuivat syksyllä 2022. Lisäksi AFRY vastaa Fäbodantien tiesuunnitelmasta.

AFRYn laatimassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitettiin kaupungin liikennejärjestelmän nykytilanne ja arvioitiin ajankohtaisten kehityskulkujen, kuten digitalisaation ja väestön ikääntymisen, vaikutuksia liikkumiseen. Näistä lähtökohdista muotoituivat liikennejärjestelmän tavoitteet vuoteen 2040. Keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin kävelypainotteinen ja hyvin saavutettava keskusta sekä liikenteen päästöjen vähentäminen. Hyvä saavutettavuus halutaan taata myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma esittää keskeiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi sekä ajalliset arviot niiden toteuttamisesta. Toimenpiteet koskevat mm. liikenneympäristön kehittämistä, viestintää, ja markkinointia sekä digitaalisia palveluita. Suunnitelma sisältää myös ehdotuksen katuverkon hierarkian uudistamisesta, suuntaviivat liikennejärjestelmätyön toteuttamiseen jatkossa sekä toimenpidepakettien vaikutusten arvioinnin. Liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytetään kaupungin päätöksenteossa ja se tulee osoittamaan suuntaviivat kaupunkiympäristön kehittämiselle Pietarsaaressa pitkälle tulevaisuuteen.

pietarsaaren_liikennesuunnittelu5.jpg

Jalankulku- ja pyöräliikenneverkon kehittämissuunnitelmassa tarkasteltiin tarkemmin Pietarsaaren kaupunkikuvan kehittämistä. Työssä määritettiin pyöräliikenteen tavoiteverkko sekä jalankulkupainotteiset alueet. Pyöräliikenteen pää- ja aluereittien tulevaisuuden kehittämistä ohjaamaan määritettiin suunnitteluperiaatteet koskien mm. väylien leveyksiä ja eri kulkumuotojen erottelua. Taustalla olivat valtakunnalliset linjaukset pyöräliikenteen suunnittelusta. Keskustan alueella tarkasteltiin pyöräliikenneverkon toteuttamisratkaisut.

Sekä liikennejärjestelmäsuunnitelma että jalankulku- ja pyöräliikenneverkon kehittämissuunnitelma tehtiin tiiviissä yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelutyön aikana myös sidosryhmiä kuultiin ja asukkaita osallistettiin asukaskyselyn avulla. Näin saatiin hyvä käsitys nykytilanteesta sekä erilaisia näkemyksiä toimenpideohjelmaan.

pietarsaaren_liikennesuunnittelu3.jpg

Karttapohjainen Maptionnaire-kyselytyökalu toimi hyvin projektien tarpeisiin. Lisäksi toimeksiannoissa hyödynnettiin monipuolisesti paikkatietoanalyysejä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä tuotettiin myös nykyisiin liikennemääriin perustuva liikennemalli, joka toimii liikennejärjestelmätyön toteuttamisen tukena jatkossakin.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Pietarsaaren kaupunki
  • Hanke: Liikennejärjestelmäsuunnitelma, jalankulku- ja pyöräliikenneverkon kehittämissuunnitelma sekä Fäbodantien tiesuunnitelma
  • Aika: 2022
  • AFRYn rooli: Suunnitelmien laatiminen
pietarsaaren_liikennesuunnittelu4.jpg
Laura Mansikkamäki - Osastopäällikkö, liikenne
Laura Mansikkamäki
Osastopäällikkö, liikenne

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Laura Mansikkamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.