Metsä Fibre

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan maanalaisen putkiston suunnittelu

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan maanalaisen putkiston suunnittelu

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua ja se on pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Uusinta teknologiaa hyödyntävässä laitoksessa kiertotalous toteutuu täysimääräisesti, sillä puuraaka-aine ja tuotannossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina ja bioenergiana. Tehdas tuottaa esimerkiksi mäntyöljyä, tärpättiä ja uusiutuvaa sähköä kaksi terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Maanalaisen putkistoverkoston suunnittelu laadukkaasti ja aikataulussa pysyen

AFRYn vesiliiketoiminta vastasi hankkeen maanalaisen putkiston suunnittelusta koko tehdasalueella. Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi on vaatinut poikkeuksellisen monipuolista putkiston suunnittelua, jolla varmistetaan laitoksen tehokas toiminta. Suunnittelutoimeksiantoomme kuuluivat tehdasalueen ja osastojen välisten paineellisten ja paineettomien prosessivesi-, saniteettijätevesi-, talous- ja palovesi- sekä alueen hulevesiverkostojen toteutussuunnittelu. Prosessivesijakeisiin lukeutuivat mm. prosessijätevedet, jäähdytysvedet, mekaanisesti puhdistettu kuumavesi ja kaukolämpö.

Suunnittelusisältöön kuului suunnitelma-asiakirjojen laatimisen lisäksi verkostojen mitoitus ja hydraulinen mallinnus sekä 3D -mallinnus tehtaan BIM-mallia varten. Verkostojen suunnitteluun kuuluvia järjestelmiä olivat mm. laitekaivot, pumppaamot sekä öljynerotusjärjestelmät.

­– Erityisen haastavan hankkeesta tekivät sen laajuus ja tiukka aikataulu. Kokemuksemme kriittisen infran, kuten kunnallisen vesihuollon, suunnittelusta auttoi myös tässä hankkeessa ja saimme täytettyä merkittävän teollisuushankkeen tiukat laatukriteerit aikataulussa pysyen. kertoo AFRYn Vesihuoltosuunnittelun osastopäällikkö Antti Pesonen.

Lue lisää AFRYn roolista biotuotetehtaan suunnittelussa

Maanalaisen putkiston suunnittelu on ollut vain osa AFRYn laajaa roolia hankkeessa. AFRY on laatinut biotuotetehtaan alkuvaiheen selvitykset, ja esisuunnittelun sekä toimittanut monialaisen detaljisuunnittelun ja rakentamisvaiheen projektinhallintapalvelut hankkeeseen, joista voi lukea hankkeen projektisivulta.

Antti Pesonen - Head of Section, Water, Northern Finland
Antti Pesonen
Osastopäällikkö, vesihuolto Pohjois-Suomi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Antti Pesonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.