Puhoksen syväsatama Kiteellä

Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä

Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä

AFRY kuvasi ja kehitti liiketoiminnan ja logistiikan toimintamallia kolmelle teollisuusalueelle Keski-Karjalassa hankkeessa Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä - liiketoimintaympäristön analyysit, logistiikan kehittämissuunnitelma ja alueiden kehityksen visualisointi.

Niiralan logistiikka-alue Tohmajärvellä
Niiralan logistiikka-alue Tohmajärvellä / Kuva: Jarkko Rantala

Talvella 2023 toteutetun hankkeen tilasivat Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI sekä Kiteen kaupunki. Toimintamallin lisäksi AFRYn asiantuntijat suunnittelivat ja visualisoivat näiden alueiden kehitystä. Hankkeessa suunnitelmia tehtiin kolmelle teollisuusalueelle: Puhos (Kitee), Niirala ja Tikkala (Tohmajärvi).

Tämän hankkeen taustalla vaikuttavat muutokset toimintaympäristössä. Keski-Karjalan alueella kehityshankkeiden sisältö on aiemmin vahvasti liittynyt Venäjän markkinoiden läheisyyteen ja hyviin tie- ja rautatieyhteyksiin Venäjälle. Helmikuun 2022 jälkeen alueen kehittäminen ei ole enää liittynyt Venäjään, eikä sijainti suhteessa naapurimaahan ole enää vahvuustekijä. Tie- ja rautatieyhteyksien lisäksi kansainväliset kuljetusvirrat sulkeutuivat Vuoksen vesistössä, sillä Saimaan kanavaa ei ole enää voitu hyödyntää.

Tavoitteena varmistaa kestävät logistiikkapalvelut alueella myös jatkossa

Hankkeessa lähdettiin tarkastelemaan kolmen projektissa mukana olleen teollisuus- ja logistiikka-alueen kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi tarkoitus oli varmistaa logististen toimintamallien kehittämisen kautta, että kestävät ja kustannustehokkaat logistiikkapalvelut ovat käytettävissä jatkossakin. Koska logistiikka on myös yksi yritysten sijoittumiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä, tavoitteena oli turvata se, että logistiikkaratkaisut mahdollistavat uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle ja tukevat niiden liiketoimintaa.

Hankkeessa tuotettiin myös aluesuunnitelmat jokaisesta logistiikka- ja teollisuusalueesta. Tämän tarkoituksena oli kuvata keskeisiä alueille sijoittuvia toimialoja, logistiikan solmupisteitä ja palvelurakenteita sekä uusiutuvan energian sijoittumista ja roolia uuden liiketoiminnan perustana. AFRYn osaamisalueiden näkökulmasta hankkeessa yhdistyvät asiantuntijoidemme syvällinen ymmärrys elinkeinoista, vahva logistiikan asiantuntemus sekä aluesuunnitteluosaaminen. Näiden avulla luotiin perusta positiivisen kehityksen tukemiseen tarkastelluilla teollisuus- ja logistiikka-alueilla.

Eri toimialoilla vahvistettiin teollisia ekosysteemejä

Hanke tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen yritysten ja eri sidosryhmien kanssa. Hankkeessa tartuttiin aktiivisesti uusiin mahdollisuuksiin ja niiden ympärille rakennettiin tulevaisuuden kehityspolku alueiden logististen toimintamallien ja liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämiseksi. Kuten aiemmissakin Keski-Karjalassa toteutetuissa logistiikkaan liittyvissä projekteissa, myös tämän hankkeen aikana avattiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritysten ja yritysverkostojen välille. Tällä pyrittiin vahvistamaan alueen teollisten ekosysteemien kehitystä eri toimialoilla.

Projektin tiedot

  • Hankkeen tyyppi: Liiketoimintaympäristön analyysi, logistiikan ja yritysverkostojen toimintamallien kehittäminen uuteen toimintaympäristön tilanteeseen sekä aluesuunnitelmien laatiminen
  • Aika: 2023
  • Koko: Kolme teollisuusaluetta Keski-Karjalassa: Puhos (Kitee), Niirala ja Tikkala (Tohmajärvi)
  • Asiakas: Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI ja Kiteen kaupunki
  • AFRYn rooli: Logistiikka- ja teollisuusalueiden liiketoiminnallisen ja logistiikan toimintamallin kuvaus ja kehittäminen sekä alueidenkäytön suunnittelu ja visualisointi
Puhoksen syväsatama Kiteellä
Puhoksen syväsatama Kiteellä / Kuva: Jarkko Rantala

Ota yhteyttä

Jarkko Rantala - Johtava asiantuntija, logistiikka

Jarkko Rantala

Johtava asiantuntija, logistiikka

Ota yhteyttä: Jarkko Rantala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.