Power lines on a sunset backdrop

Sähköasemasuunnittelu Fingridin Pysäysperän muuntoasemaan

Fingrid Pysäysperä - uusi 400/110 kV muuntoasema Haapajärvellä

Yksi huomattavimmista sähköasemasuunnittelun toimeksiannoista AFRYllä on Fingridin Haapajärvellä sijaitsevan Pysäysperän sähköaseman suunnittelutyöt urakoitsija VEOn yhteistyökumppanina. Toimitimme hankkeeseen suurjännitejärjestelmien suunnittelun ja rakennussuunnittelun.

Fingridin 27 miljoonan euron investointi

Uuden aseman tarkoituksena on tukea kantaverkon toimintaa palvelemalla alueelle suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita (1000 MW sähkötehon edestä) sekä edistämällä vihreää siirtymää ja lähialueella olevaa pumppuvoimalaitoshanketta (50–75 MW). Asema sisältää 400 kV kytkinlaitoksen, 110 kV kytkinlaitoksen, 20 kV reaktorilaitoksen, kaksi 400/110/20 kV päämuuntajaa sekä valvomorakennuksen. Kohde oli projektin alkaessa Fingridin suurin siihen asti rakennuttamista muuntoasemista.

AFRYltä laajat suunnittelupalvelut

AFRY teki kohteeseen sähkömekaanista suunnittelua ulos tulevien suurjännitekojeiden ja muuntajien osalta, rakennesuunnittelua sekä alue- ja maarakentamissuunnittelua.

Rakennesuunnittelu sisälsi mm. kojeiden terästelineet, betonielementtiperustukset ja paikallavalettavia betoniperustuksia/altaita.

Sähkömekaaninen suunnittelu sisälsi suurjännitekojeiden sijoitussuunnittelun, liitinten määrittämisen sekä ukkossuojaustarkastelun.

Maanrakennussuunnittelu sisälsi pinnantasaus-, kuivatus- ja maadoitussuunnittelun sekä muuntajien vesityssuunnittelun.

Suunnittelutyö tehtiin Tekla Structures -ohjelmalla 3D/BIM-ympäristössä.

Osastopäällikkö Kaarle Koskinen AFRYltä:

Hanke oli toteutushetkeen mennessä suurin yksittäinen sähköasemien suunnittelukohteemme. Hankkeesta erityisen teki laajuuden lisäksi se, että siihen kuului 400kV, 110kV ja 20kV ulkokentän laitteet. Käyttämämme suunnitteluohjelmisto ja suunnitteluprosessimme soveltuivat hankkeeseen sen laajuudesta huolimatta erinomaisesti.

 

>> Fingridin info-sivu projektista

kytkinlaitos110kv_ukkossuojaustarkastelu_havainnekuva-fingrid
Havainnekuva 110 kV kytkinlaitoksen ukkossuojaustartastelusta (AFRY)
Vedvarende energikilder, der imødekommer samfundets nuværende behov.

Suunnittelutoimeksiantoja Fingridin sähköasemille

Janne Ranz - Vice President, Civil & Structural Engineering
Janne Ranz
Vice President, Civil & Structural Engineering

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Janne Ranz

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.