Biomaterials and Biochemicals Management Consulting

Selvitys Metsäteollisuus ry:lle metsäteollisuuden tuotteiden kasvupotentiaalista vuoteen 2035

Metsäteollisuuden tuotteilla on globaalisti hyvät näkymät

Maailman väkiluku kasvaa, ja väestörakenne muuttuu samalla, kun päästövähennys- ja kiertotaloustavoitteet sekä kuluttajien valveutuneisuus ohjaavat yhteiskuntia ja kuluttajia kohti kestävämpiä ratkaisuja. Nämä kaikki edistävät metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän kasvua, ilmenee AFRYn Metsäteollisuus ry:lle tekemästä selvityksestä.

AFRYn selvityksessä pureuduttiin metsäteollisuuden tuotteiden kokonaismarkkinaan vuoteen 2035 asti, tarkasteltiin eri kasvutuotteiden markkinanäkymiä ja arvioitiin Suomen roolia kansainvälisillä metsäteollisuustuotteiden markkinoilla. 

Selvityksen mukaan metsäteollisuuden tuotteiden kokonaismarkkina kasvaa 175 miljardia euroa 715 miljardiin euroon vuodesta 2019 vuoteen 2035, eli noin 1,8 % vuodessa. Määrällisesti eniten kasvavat tekniset puutuotteet, markkinasellu ja tekstiilikuidut – kukin 16 miljardia euroa vuoteen 2035 asti - kun taas kemikaalit ja biopolttoaineet kasvat suhteellisesti eniten, yli 10 % vuodessa. Metsäteollisuuden tuotteista vain graafisten paperien markkina pienenee (- 25 mrd euroa) digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen seurauksena. Arvokkaimpia kasvutuotteita ovat kuitukankaat, tekstiilikuidut ja kehittyneet biopolttoaineet.


Suomen mahdollisuudet saada osansa kasvavista markkinoista ovat erinomaiset. Suomen kestävästi hoidetut metsät tarjoavat mittavan ja kasvavan raaka-ainepotentiaalin. Lisäksi Suomessa on kansainvälisesti ainutlaatuista panostusta metsäsektorin uudistamiseen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, ja suomalaiset suuret metsäyhtiöt ovat metsäteollisuuden johtavia yrityksiä innovaatiotoiminnassa. Suomalaiset metsäyhtiöt myös painottavat strategioissaan tunnistettuja kasvutuotealueita. 

Tutustu selvitykseen tarkemmin Metsäteollisuus  ry:n sivuilla tai lataa se suoraan täältä.

 

Kaavio

Lisätietoja:

Henna Poikolainen
Principal, Management Consulting

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.