Gas transport

Selvitys öljyn ja kaasun käytön kehityksestä ja vaikutuksesta huoltovarmuuteen

Selvitys öljyn ja kaasun käytön kehityksestä ja vaikutuksesta huoltovarmuuteen

Energiamurros johtaa fossiilisten tuontipolttoaineiden käytön nopeaan vähenemiseen, jolloin myös energiantuotannon huoltovarmuuden järjestelyitä on syytä tarkastella uudelleen. AFRY Management Consulting on Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta selvittänyt öljyn ja kaasun käytön ja sitä käyttävän kapasiteetin kehitystä Suomessa vuoteen 2040 saakka, ja yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen, Öljypoolin ja Maakaasujaoston edustajien kanssa tarkastellut muutoksen huoltovarmuusvaikutuksia.

Hiilineutraalisuustavoitteiden ja fossiilisten polttoaineiden kustannusten nousun vuoksi öljyn ja kaasun käyttö lämmön- ja sähköntuotannossa vähenee kovaa vauhtia. Koska huoltovarmuusvarastoitavien polttoaineiden määrä nykyisten määräysten perusteella perustuu polttoaineiden käyttömääriin, pienenisivät energiantuotannon pohjalta ylläpidettävät varastot AFRYn selvityksen perusteella nykyisestä merkittävästi.

Nykyisten huoltovarmuuskäytäntöjen mukainen öljyn ja kaasun varastointimäärä ei välttämättä riitä tulevaisuudessa takaamaan nykyisen kaltaista huoltovarmuuden tasoa, sillä öljyä ja kaasua käyttävälle kapasiteetille jää todennäköisesti myös tulevaisuudessa huomattava tarve muun energiantuotannon varakapasiteettina. Varastoitavien polttoainemäärien lisäksi myös logistiikka voi aiheuttaa haasteita tilanteessa, jossa öljyn käyttö on normaalioloissa vähäistä. Kaasuverkon olemassaolo on huoltovarmuusnäkökulmasta keskeistä.

Nykyisillä huoltovarmuuskäytännöillä varmistetaan lähinnä fossiilisten tuontipolttoaineiden saatavuus poikkeus- ja häiriötilanteissa. Fossiilisten tuontipolttoaineiden energiantuotantokäytön vähentyessä merkittävästi voi olla tarpeen harkita energiantuotantoon liittyvän huoltovarmuuden suunnittelun periaatteiden muutosta.

Polttoainekäytön painottuessa uusiutuviin polttoaineisiin huoltovarmuusvarastointia voisi olla syytä laajentaa tuontipolttoaineiden osalta myös fossiilisten polttoaineiden ulkopuolelle. Myös kotimaisten polttoaineiden osalta huoltovarmuusvarautumista tulisi kehittää helposti varastoitavan turpeen energiakäytön vähentyessä nopeasti. Huomio tulisi kiinnittää hankintaketjujen toimivuuteen myös poikkeustilanteissa sekä todennäköisesti myös polttoaineen varastointitarpeen selvittämiseen niiden tueksi.

Lue lisää ja lataa selvitys täältä.

 

Ota yhteyttä:

Jenni Patronen - Director, Energy Management Consulting
Jenni Patronen
Director, Energy Management Consulting

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jenni Patronen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.