Forest

Selvitys Varsinais-Suomen Liitolle kokoaa kiertotalousratkaisujen potentiaalia alueella

Selvitys Varsinais-Suomen Liitolle kokoaa kiertotalousratkaisujen potentiaalia alueella

Tarve kiertotalouden mukaisille ratkaisuille rakennusalalla on suuri. Ala tuottaa noin 35 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa 50 prosentista maapallon raaka-aineiden kulutuksesta.

Varsinais-Suomen liitto tilasi selvityksen, jossa tarkastellaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia Lounais-Suomessa. Esimerkkitapauksiin ja nykytilakatsaukseen pohjautuen selvityksessä nostetaan esiin alueelle mahdollisimman hyvin skaalautuvia kiertotalouden ratkaisuja.

Selvitys nostaa esiin niitä mahdollisuuksia, joita tilaajilla ja rakennuttajilla on jo nykyisin kiertotalouden toteuttamiseen. Rakentamisen kiertotaloudella tarkoitetaan kaavoitusta, aluesuunnittelua, tontinluovutusta, tilaamista, kilpailuttamista, suunnittelua, rakentamista, käyttöä, huoltoa, purkua ja uusiokäyttöä.

Asiakas: Varsinais-Suomen liitto

Hanke: Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa

Aika: 2020

Sijainti: Lounais-Suomi (Varsinais-Suomi ja Satakunta)

AFRYn rooli: Kiertotalousasiantuntija

Selvitys Varsinais-Suomen Liitolle kokoaa kiertotalousratkaisujen potentiaalia alueella