Close-up of Champagne glass

Selvitys vetytalouden mahdollisuuksista ja rajoitteista

Selvitys vetytalouden mahdollisuuksista ja rajoitteista

AFRY Management Consulting on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeksiannosta selvittänyt vetytalouden kansainvälistä taustaa ja kehittymistä sekä mahdollisuuksia ja rajoitteita Suomessa vuoteen 2050 saakka. Tuloksia hyödynnetään valmisteltaessa kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, energiapolitiikkaa ja energiateknologiapolitiikkaa.

Suomessa valmisteilla olevien uuden ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman tavoitteina ovat EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttäminen, hallitusohjelman hiilineutraalius 2035 -tavoitteen saavuttaminen ja hiilinegatiivisuus nopeasti tämän jälkeen.

Samaan aikaan vety on noussut EU:ssa keskeiseksi osaksi tulevaisuuden energia- ja ilmastokeskusteluja. EU antoi heinäkuussa 2020 energiaintegraatiostrategian yhteydessä myös vetystrategian. Vedyn etuja ovat, ettei sitä käytettäessä synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä ja vetyä voidaan käyttää monipuolisesti raaka-aineena, polttoaineena, energian kantajana ja energian varastointiin. Vedyllä on monia mahdollisia käyttökohteita teollisuudessa, liikenteessä, sähköntuotannossa ja rakennusten lämmityksessä.

Vetytalous nousee pitkällä aikavälillä kiinteäksi osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta, liikennettä ja taloutta. Vedyn ja sähköpolttoaineiden osuus nousee Euroopan komission esittämissä skenaarioissa noin viidennekseen energian loppukäytöstä vuoteen 2050 mennessä. Vetytalouden kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kokonaisvaltaista yhteiskunnalliset tavoitteet huomioivaa suunnittelua ja poliittista ohjausta, koska

  • vetyä ja sähköpolttoaineita tulisi hyödyntää vain silloin, kun suora sähköistäminen tai muut hiilineutraalit ratkaisut eivät ole sovellettavissa tai soveltuisivat huonommin ja
  • vety ei ole tänä päivänä (normaalioloissa) kilpailukykyistä fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

AFRYn mukaan odotettavissa on vetytalouden nopea kansainvälinen kasvu. Euroopassa tärkeitä ajureita ovat ilmastotavoitteiden lisäksi energiaomavaraisuuden, huoltovarmuuden ja energiajärjestelmän resilienssin kasvattaminen. Vetytalouteen liittyviä investointihankkeita on Euroopassa kehitteillä tuhansittain. Vedyn ja sen jatkojalosteiden markkinoille on siksi alusta saakka odotettavissa voimakas kansainvälinen kilpailu.

Suomen tulee varmistaa edellytykset teollisuuden vetytalouteen suuntautuville investoinneille ja luoda selkeät tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma vetyratkaisujen käyttöönotolle eri sektoreilla. Suomelle vetytalous näyttäytyy vientiteollisuuden mahdollisuutena, koska Suomessa on valmiiksi vähähiilinen sähköntuotantokapasiteetti, valtava tuulivoiman lisärakennuspotentiaali ja vahva sähkön kantaverkko, joita voidaan hyödyntää vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon sekä kotimaan kysyntää että vientiä varten. Suomelle on tärkeää, että sähkön markkinahinta pysyy edullisena, tuulivoiman lisärakentamisen esteitä vähennetään ja sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuureja rakennetaan kustannustehokkaasti, tarpeita ennakoiden sekä ottaen huomioon hankkeiden yhteiskunnalliset kustannus-hyöty -vaikutukset.

Lue lisää ja lataa selvitys täältä. Selvityksen 8.3.2022 pidetyn loppuseminaarin esitys löytyy alta pdf-tiedostona.

Leena Sivill - Principal, Energy Management Consulting
Leena Sivill
Principal, energian liikkeenjohdon konsultointi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Leena Sivill

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.