Zinc

Sinkkilaitoksen laajennushanke Norjassa, Boliden Odda

Sinkki on yksi maailman eniten käytetyistä metalleista.

Sinkkiä käytetään mm. autoteollisuudessa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Boliden on ruotsalainen kaivos- ja metalliyhtiö, joka tähtää kestävään tuotantoprosessiin. Yhtiön ydinosaamista on malminetsintä, kaivostoiminta ja metallien sulatus ja kierrätys. Yhtiö toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Irlannissa.

Boliden Oddan sinkkilaitoksen laajennushanke

AFRY toimittaa suunnittelu- ja työmaapalveluja Bolidenin Oddan sinkkilaitoksen laajennushankkeeseen. Laajennuksen myötä Boliden Odda lähes kaksinkertaistaa sinkin tuotantonsa ja vähentää samalla jo ennestään matalaa hiilidioksidikuormaansa 15 prosentilla.

Boliden on päättänyt laajentaa sinkkilaitostaan Etelä-Norjan Oddassa. Green Zinc Odda -niminen hanke kasvattaa sinkkituotteiden vuotuisen tuotantokapasiteetin 350 000 tonniin. Sinkkituotteiden lisäksi laitos tuottaa myös muita sivutuotteita kuten lyijyä, kultaa ja hopeaa. Bolidenin investoinnin kokonaisarvo on 700 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Olemme erittäin ylpeitä voidessamme toimia Bolidenin kumppanina tässä strategisessa hankkeessa. AFRYn tavoitteena on vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa, joten tämä projekti sopii täydellisesti tavoitteisiimme. Toimintamallimme, jossa paikallinen ja globaali läsnäolo ja osaaminen yhdistyvät, mahdollistaa erinomaisten ratkaisujen toimittamisen Bolidenille.

  Janne Tikka, johtaja, kaivos- ja metalliteollisuus, Prosessiteollisuus-divisioona, AFRY.

Hankkeen myötä energiatehokkuus paranee

AFRYn laaja toimeksianto sisältää toteutussuunnittelun, työmaapalvelut ja projektihankintojen tuen. Palvelut toimitetaan vuosina 2022 – 2024.

Laajennushankkeen myötä sinkkilaitoksen energiatehokkuus paranee, sillä sen vaatima energia tuotetaan kokonaan fossiilittomasti ja tuotannon joka vaiheessa käytetään kestävää teknologiaa. Suurin osa tuotantotiloista laajennetaan ja tuotantoprosessit modernisoidaan digitalisaatio- ja automaatioastetta lisäämällä. Lisäksi Bolidenin jätteenkäsittelyratkaisua laajennetaan

AFRYn pitkäaikainen yhteistyö Bolidenin kanssa kattaa yhtiön kaikki kaivokset ja sulatot. Yhteistyömme, kokemuksemme ja asiantuntemuksemme kaivos- ja metalliteollisuudessa tuo lisäarvoa Bolidenille myös tämän hankkeen myötä.

  Andreas Johansson, Bolidenin asiakkuusjohtaja, AFRY.

Projektin tiedot:

  • Hanke: Green Zinc Odda
  • Asiakas: Boliden
  • Sijainti: Odda, Norja
  • Aikataulu: 2022-2024
  • Kokonaisinvestointi 700 milj. €

AFRYn palvelut:

  • Monialainen toteutussuunnittelu
  • Työmaapalvelut
  • Projektihankintojen tuki