water lake tree nature environment

Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesien kalataloudellinen velvoitetarkkailu

Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesien kalataloudellinen velvoitetarkkailu

AFRY on hoitanut Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesien kalataloudellista tarkkailua jo kymmeniä vuosia. Tarkkailu perustuu Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesistöjen vesivoimalaitosten rakentamislupiin ja vesistöjen säännöstelylupiin asetettuihin kalanhoito- ja tarkkailuvelvoitteisiin.

Kalataloudellista tarkkailua toteutetaan yhteistarkkailuna ja sen osapuolina on useita yhteisöjä: Fortum Power and Heat, Kainuun Voima Oy, Loiste Energia, UPM-Kymmene Oyj ja Oulun Energia. Tarkkailussa seurataan Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien eri vesistönosien kalakantojen tilaa, alueen kalastusta sekä kalanhoitovelvoitteen toteutusta.

Tarkkailumenetelminä käytetään kalastuskirjanpitoa, kalastustiedustelua, kalakantanäytteitä sekä sähkökalastuksia. AFRY on toteuttanut tarkkailua omien kalastoasiantuntijoidensa voimin niin tarkkailun suunnittelun kuin toteutuksen osalta. Kokeneet maastotyöntekijät sekä kalabiologinen ymmärrys aineiston keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin osalta takaavat laadukkaan lopputuloksen.

Laaja aineisto ja vuosikymmenien aikasarjat auttavat asiakasta päätöksenteossa kalanhoitovelvoitteiden toteuttamisesta. Tarkkailuraporteissa annetaan suosituksia myös esimerkiksi tarkkailun tarpeiden muuttumisesta. Kalataloudellisen tarkkailun onnistunut toteutus esimerkiksi kalastuskirjanpidon osalta edellyttää myös eri sidosryhmien eli mm. kalastuslupien myyjien sitouttamista hankkeeseen.

A fish jumping a small weir spillway

Projektin tiedot

  • Asiakas: Fortum (ja muut tarkkailuvelvolliset)
  • Hanke: Sotkamon ja Hyrynsalmen reitin kalataloudellinen tarkkailu
  • Aika: 1990-luku–
  • Sijainti: Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesistöt
  • AFRYn rooli: Kalataloudellisen tarkkailun suunnittelu, toteutus ja raportointi
Anna Väisänen - Senior Consultant
Anna Väisänen
Johtava asiantuntija, vesiekologia

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Anna Väisänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.