hero 3

Suunnittelupalvelut Yaran uuteen raaka-ainevarastoon

AFRY toimitti arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelut Yara Suomi Oy:n raaka-ainevaraston uudisrakennushankkeeseen Uuteenkaupunkiin. 

Yara on investoinut n. 28 miljoonaa euroa Uudenkaupungin toimipaikan uuteen raaka-ainevarastoon. Uusi varasto otettiin käyttöön kesällä 2022. Rakennus korvaa vuonna 1965 käyttöönotetun varastorakennuksen. Uusi suurempi varastorakennus parantaa toiminnan turvallisuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta.  

AFRY laati paikallavalubetonirakenteiden suunnitelmat ja puurakenteiden suunnitelmat sekä elementoitujen teräs-, puu- ja betonirakenteiden valmistuspiirustukset.

Suunnittelutyössä huomioitiin betonirungon ja puurungon yhteensovitus

Raaka-ainevaraston laajuus oli 6 277 m2: leveys 72,40 m ja pituus 91,2 m. Raaka-ainevaraston runko oli betonirakenteinen ja se kohosi maanpinnan tasolta 8,40 metrin korkeuteen. Betonirunko koostui betonipilastereilla vahvistetuista ulkoseinistä, varastotaskujen väliseinistä ja väliseiniä yhdistävistä betonipalkeista.

Varastorakennuksen yläpohja oli 3-laivainen, jossa sivulaivojen yläpohjan rungot olivat liimapuurakenteisia 3-nivelkehiä, kehäväli 5,0 m, tukipisteiden väli 27,7 m ja harjakorkeus 24,7 m maanpinnasta. Kolminivelkehän pääpalkit olivat liimapuisia ristipalkkeja, joiden varaan asennettiin yläpohjan puiset kattoelementit. Elementtien koko oli n. 4,8 x 8,4 m2. Kolminivelkehien vaakavoimat siirrettiin betonirakenteille. Keskilaivassa, joka toimi varaston yhdyskäytävänä, oli yläpohjan pääkannattajina liimapuuharjapalkit. Keskilaivan vapaakorkeus oli 8,0 m.

”Paikallavalurakenteiden ja puurakenteisten kolminivelkehien yhteensovitus oli haastavaa työmaalla, koska mittatoleranssit olivat tiukat. Puuelementtien asennuksessa piti huomioida rakennusaikainen stabiliteetti ja asennusjärjestys. Betonirunko ja puurunko oli jaettu kahdella liikuntasaumalinjalla kolmeen osaan. Haastavat ympäristöolosuhteet edellyttivät HST-kiinnikkeiden käyttöä betoni- ja puurakenteiden liitoksissa, ja varsinkin isojen puuruuvien saatavuus oli välillä haastavaa”, kertoo AFRYn projektipäällikkö Tommi Turunen.  

 

Yara lyhyesti

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Yaran missio on maailman väestön ruokkiminen vastuullisesti ja planeettamme suojeleminen. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa.

Construction-site-Yara-Uusikaupunki-Finland
Uutta varastoa rakennetaan (AFRY)

Kysy lisää suunnittelupalveluistamme

Janne Ranz - Vice President, Civil & Structural Engineering

Janne Ranz

Vice President, Civil & Structural Engineering

Ota yhteyttä: Janne Ranz

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.