Sunet behind wind park

Tahkoluodon merituulipuisto Porissa

Off-shore tuulipuisto Porin edustalle

Suomen Hyötytuuli rakensi Poriin Tahkoluodon edustalle off-shore-tuulivoimalan vuonna 2010 valmistuneen ensimmäisen merituulivoimalan ympärille. Puisto otettiin käyttöön vuonna 2017. AFRY laati hankkeelle vesitalousasioista annetun asetuksen (1560/2011) mukaisen suunnitelmaselostuksen.

Tuulipuistoalueen virtausoloja arvioitiin vesistömallilaskelmin. Tuulivoimapuiston suurin muutos virtausten kannalta on pohjaan asti ulottuvilla perustusrakenteilla. Selvityksen perusteella virtausmuutoksilla ei arvioitu olevan vaikutusta aineiden kulkeutumiseen merialueella.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Suomen Hyötytuuli
  • Hanke: Merituulipuiston virtausvaikutusten selvitys
  • Aika: 2014
  • Sijainti: Porin edusta
  • AFRYn rooli: Vesistömallinnus virtausvaikutusten selvittämiseksi
Wind mill