CH_Tampere

Tampereen keskustan hulevesijärjestelmän analyysit

Tampereen keskustan hulevesijärjestelmän analyysit

AFRY laati vuonna 2014 Tampereen keskustan hulevesijärjestelmän toiminnallisen selvityksen. Sen jälkeen hulevesimallia on hyödynnetty ja päivitetty säännöllisesti.

Toimeksianto sisälsi hulevesimallinnuksen, maankäytön muutosten arvioinnin, mallin kalibroinnin mittauksilla, tulvareittien määrityksen ja tulvariskikartat. Lisäksi määritettiin toimenpiteet, joilla tulvariskejä voidaan estää viivyttämällä hulevesiä tai lisäämällä verkoston kapasiteettia. Viivytysrakenteiden sijainnit, mitat ja tilavaraukset määritettiin. Lisäksi selvityksessä otettiin huomioon alueet, joissa on sekaviemärijärjestelmä. Suunnittelualue (464 hehtaaria) on erittäin tiheästi rakennettua ja sisälsi noin 46 km mallinnettua verkostoa.

Mallia on hyödynnetty myöhemmissäkin hulevesitarkasteluissa. Malli päivitettiin vuonna 2017-2018, minkä jälkeen tarkasteltiin Tampereen keskustan alueella Rongankadulla tapahtuvia verkostomuutoksia. Malli päivitettiin uuden tulvaputkiston ja hulevesisäiliön osalta ja viivytysmäärät määritettiin Rongankadun tulvimisen estämiseksi rankkasadetilanteissa.

Vuosina 2018-2019 toteutettiin Amurin kaupunginosan hulevesiselvitys maankäytön suunnittelua varten. Hankkeen tuloksena saatiin lähtötiedot ja reunaehdot alueen hulevesien hallintaan. Amurin kaupunginosan hulevesien hallintaa tutkittiin kokonaisuutena ja huleveden hallinnan päätavoitteet tarkistettiin mallinnuksen avulla. Lisäksi tehtiin viivytysrakenteen alustava mitoitus.

Ota yhteyttä

Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland

Terhi Renko

Head of New Business, vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.