Excavated rock wall in a tunnel

Tampereen seudun uusi keskuspuhdistamo

Tampereen seudun uusi keskuspuhdistamo

Sulkavuoren kallioon sijoitettavan jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen toteutus on usean kunnan yhteishanke ja Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi. AFRY vastasi hankkeen ympäristö- ja vesiluvista sekä lukuisista suunnittelutehtävistä.

AFRY on konsultoinut Tampereen Seudun Keskuspuhdistamoa hankkeen suunnittelussa ja YVAssa jo yli 10 vuotta.

AFRYn vastuulla hankkeessa oli mm. Tampereen seudun puhdistamon vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen ja johtamisjärjestelyiden yleissuunnittelu, Sulkavuoren puhdistamon pääsuunnittelu, biokaasulaitoksen yleissuunnittelu, Viinikanlahden jätevesipumppaamo sekä jätevedenpuhdistuksen liittymis- ja käyttösopimus.

Hankkeen uvitusprosessi sisälsi yhteensä 7 lupahakemusta. Työn puitteissa tarkasteltiin myös vaihtoehtoisten lietteenkäsittelymenetelmien hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia sekä eri menetelmien vastaavuutta alueellisen ravinteiden kierrätyksen tiekartan tavoitteisiin. Luvitusprosessin aikana käytiin vuoropuhelua viranomaisen ja eri sidosryhmien kanssa toiminnanharjoittajan tukena ja ratkaistiin aktiivisesti monitahoisen hankkeen haasteita ennakoivalla ja vuorovaikutuksellisella konsultaatiolla.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
  • Hanke: Jätevedenpuhdistamo ja biokaasulaitos
  • Aika: 2016–2020
  • Sijainti: Tampere
  • AFRYn rooli: ympäristö- ja vesiluvat, lukuisat suunnittelutehtävät

Ota yhteyttä

Reijo Kuivamäki - Head of Business Unit, Water Finland

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Reijo Kuivamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.