Tuuliwatti wind farm, Finland

Tuuliwatin tuulivoimapuistot

Tuulesta energiaa

Uusiutuvan energian lisääntyvä käyttö energiantuotannossa on yksi keskeisistä keinoista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

TuuliWatti Oy on noussut merkittäväksi tuulivoima-alan toimijaksi Suomessa tavoitteenaan rakentaa jopa 1 000 megawattia tuulivoimakapasiteettia. Tavoite pohjautuu visioon, jonka mukaan TuuliWatti haluaa investoida puhtaaseen hajautettuun energiantuotantoon.

TuuliWatti on toimintansa alusta alkaen hyödyntänyt hankesuunnittelussa AFRYn tuulivoima-alan asiantuntemusta. TuuliWatti tarvitsee luotettavia analyyseja sijoituspaikkojen tuulisuudesta ja potentiaalisesta energiantuotannosta, optimaalisesta tuulivoimaloiden sijoittelusta sekä tuulipuiston sähköistyksestä ja infrastruktuurista. Lisäksi tarvitaan kustannusarvioita sekä soveltuviin turbiinityyppeihin ja verkkoliityntään liittyvää konsultointia.

Projektin tiedot

  • Tyyppi: Tuulivoiman tuotanto
  • Asiakas: TuuliWatti
  • Palvelut: Toteutettavuusselvitykset ja -tutkimukset, tuulimittaukset ja -analyysit, ympäristövaikutusten arviointi (YVA), melumittaukset, tekninen suunnittelu
  • Aika: 2009-2015
Wind mill