Abstract outline of grey map with yellow detailing

Uramon koulu ja päiväkoti Riihimäellä

Uramon koulu Riihimäellä

Vuonna 1970 perustettu Uramon koulu Riihimäellä sai uuden koulurakennuksen syksyllä 2019. AFRY Ark Studio vastasi uudisrakennuksen pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta.

Uramon koulun ja päiväkodin tiloja
Kuvat: Kuvio
Uramon koulun ja päiväkodin tiloja
Uramon koulun aula
Uramon koulu ulkopuolelta
Uramon koulun ruokala
Uramon koulun tiloja
Uramon päiväkodin tiloja
Uramon koulun ja päiväkodin tiloja
Uramon koulun ja päiväkodin tiloja
Uramon koulun aula
Uramon koulu ulkopuolelta
Uramon koulun ruokala
Uramon koulun tiloja
Uramon päiväkodin tiloja

Rakennuksessa on opetustilat luokka-asteille 1–5, päiväkoti sekä esiopetustilat. Koulun liikuntasali soveltuu ulkopuolisten toimijoiden iltakäyttöön. Koko rakennuksessa on huomioitu esteettömän käytön vaatimukset.

Rakennuksen monipolvinen muoto mahdollistaa suojaiset ja miellyttävät piha-alueet oppilaille. Lasten käytössä olevat pihat avautuvat auringon suuntaan. Julkisivujen päämateriaali on punasävyinen tiili, joka kunnioittaa paikalta purettua vanhaa koulurakennusta ja Riihimäen rakennuskulttuuria.

Päiväkodin, esiopetuksen sekä alakoulun tilat sijoittuvat 1. kerrokseen omiin sakaroihinsa. Sisäänkäyntien sisätiloihin jatkuvalla värikoodauksella helpotetaan pienten ja isompienkin koululaisten orientoitumista ja omien ”kotikolojensa” tunnistamista. Ensimmäisen kerroksen keskialueella helposti kaikkien tavoitettavissa ovat monikäyttöinen yhteistila, johon sijoittuu myös koulun ruokailu, sekä informaatiokeskus, taitoaineiden tilat ja liikuntasali näyttämöineen. Kahteen suuntaan avautuva näyttämö lisää käytön monipuolisuutta.

Toisessa kerroksessa sijaitsevat ikäryhmittäin sijoiteltuina ylempien luokkien opetustilat. Opetustilat ovat avointa oppimisympäristöä, joka tukee joustavaa opetustyötä paikan, menetelmien ja oppimissisältöjen suhteen. Käytävien sijaan on monimuotoisia, avoimia ryhmätiloja, joiden luonnetta voidaan muuttaa esimerkiksi kalustuksella.

Suunnittelun lähtökohtina on huomioitu vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelma, jossa korostetaan oppilaiden aktiivista roolia ja oppimisen iloa, vuorovaikutustaitoja ja yhdessä tekemistä osana yhteisöä, monialaisuutta sekä laaja-alaista osaamista ja ajattelun ja oppimisen taitoja.

 

Kuvat: Kuvio

Ota yhteyttä