Metsä Kemi

Uusi biotuotetehdas, Metsä Fibre Kemi, Suomi

Metsä Group -konserniin kuuluva Metsä Fibre Oy teki hiljattain investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin

AFRY toimittaa koko tehtaan projektinhallintapalvelut, kaikki suunnitteluosa-alueet kattavan detaljisuunnittelun laitetoimituskokonaisuuksien ulkopuolisille prosesseille (ns. Balance of Plant -osuus, BoP) sekä tehtaan rakennuksen ja prosessien digitalisointipalvelut BIM- (Building Information Modeling) ja PIM-tietomallinnuksella (Process Information Modeling). Samalla luodaan SSOT-konsepti (Single-Source-of-Truth), joka mahdollistaa digitaalisen mallin (digital twin) ja sovellusten käytön tehtaan toimintojen tehostamisessa. AFRY vastaa myös biotuotetehtaan klooridioksidilaitoksen suunnittelusta, projektihallintapalveluista sekä työmaavaiheen palveluista.

Sellupohjaiset tuotteet kuuluvat ihmisten arkeen. Pohjoismaisen havusellun kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, kun fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita korvataan puupohjaisilla tuotteilla ja fossiilisia polttoaineita puolestaan korvataan uusiutuvalla energialla.

Vastatakseen tähän kysyntään Metsä Fibre Oy teki päätöksen investoimisesta uuteen biotuotetehtaaseen. Metsä Fibren pyrkimyksenä on hyödyntää uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat kokonaisuudessaan erilaisina biotuotteina ja siten korvata fossiilisperäisiä raaka- ja polttoaineita. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa, ja rakentaminen on määrä saada päätökseen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Kemin biotuotetehdas tuottaa valmistuttuaan noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua vuodessa sekä useita erilaisia biotuotteita. Se tuottaa myös 2,0 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa energiaa vuodessa. Tehtaan suunnittelu perustuu korkeisiin ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuusstandardeihin. Tehdas rakennetaan hyödyntäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa (Best Available Techniques, BAT), ja teknisiltä ominaisuuksiltaan se täyttää ja jopa ylittää EU:n vertailuasiakirjojen (BREF) vaatimukset. Uuden biotuotetehtaan päästöt jäävät nykyisen Kemin sellutehtaan ympäristöluvan päästörajojen alle, vaikka tuotanto lisääntyy uudessa tehtaassa merkittävästi

Kemin uusi biotuotetehdas on ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuudeltaan maailman paras. Tehdas on biotuotteineen ja kumppanuuksineen myös paikallisen teollisuusekosysteemin perusta. Tuotannossa ei tarvita lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja ylitse jäävä uusiutuva energia ohjataan kansalliseen verkkoon. Biotuotetehdasprojekti on edennyt suunnitellusti. Haluamme parhaat ammattilaiset kumppaneiksemme ja edellytämme heidän sitoutumistaan projektin turvallisuus-, aikataulu- ja laatuvaatimuksiin.

Jari-Pekka Johansson, Projektijohtaja, Metsä Fibre.

Kestävät ratkaisut ja digitalisaation edistäminen ovat keskiössä kaikessa AFRYn toiminnassa. Myös turvallisuus ja sosiaalinen vastuu ovat meille tärkeitä arvoja. Olemme tehneet Metsä Fibren ja muiden projektikumppaneiden kanssa yhteistyötä jo projektin esivaiheessa, ja olemme iloisia päästessämme jatkamaan tätä hyvää yhteistyötä. Uskomme, että osaamisemme biotaloudessa ja päästöttömässä energiassa tuovat lisäarvoa projektille.

Projektin ja rakennuttamisen johdosta vastaava johtaja Antti Hahtala Prosessiteollisuus-divisioonasta

AFRY Ark Studio vastasi hankevaiheessa pääsuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelusta. Tähän sisältyi muun muassa purku- ja uudisrakennuslupien hakeminen. Maanrakennustöille haettiin lupa erikseen jo hyvissä ajoin. Hankevaiheen jälkeen Ark Studion arkkitehtisuunnittelu alkoi valvoa ja ohjata arkkitehti- ja pääsuunnittelua. AFRYn arkkitehti toimii tilaajan edunvalvojana suunnittelu- ja viranomaisasioissa.

On ollut hienoa seurata näköalapaikalta yhtä Suomen suurimmista rakennusprojekteista ja olla mukana omalta osalta edistämässä projektin onnistunutta läpivientiä.

Tapani Juva, projektin arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaava arkkitehti

Projektin tiedot:

Hanke: Uusi biotuotetehdas
Asiakas: Metsä Fibre Oy
Sijainti: Kemi, Finland

Kemin tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa täysin ilman fossiilisia polttoaineita sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita ja tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen. Tehdas käyttää puuta 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa.

AFRYn palvelut:

 • Projektinhallintapalvelut
 • Detaljisuunnittelu
 • Digitalisointipalvelut
 • Työmaapalvelut
 • Investointipäätöstä edeltävä pää- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Arkkitehtisuunnittelun ohjaus

Kestävyys Kemin biotuotetehdashankkeessa:

 • Puuraaka-aineen käyttöaste 100 %
 • Sähköenergian omavaraisuusaste 250 %
 • Puunhankinta pääosin Suomesta
 • Toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita
 • Tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua
 • Tulee työllistämään koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä,
Metsä Group Kemi biotuotetehdas havainne small
Kuva: Metsä Group

Kiinnostuitko? Katso myös