Aerial view of crushed stone quarry machine

Uutelan kaivoshanke

Uutelan kaivoshanke

AFRY on hoitanut Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliikkeen Uutelan satelliittilouhoksen ympäristövaikutusten arvioinnin, ympäristöluvituksen, teknisen suunnittelun (geosuunnittelu, vesienkäsittely) sekä ympäristötarkkailun kaivoksen elinkaaren alusta asti.

Uutelassa talkkimalmin louhinta aloitetiin vuonna 2006. AFRY suunnitteli 2000-luvun alkupuolella louhintaan liittyvät tukitoiminnot kuten sivukivialueen pohjarakenteet sekä vesienkäsittelyn. Lisäksi toiminnot luvitettiin ympäristösuojelulain mukaisesti.

Lisäksi AFRY on suorittanut koko kaivoksen elinkaaren ajan velvoitetarkkailua. Vuonna 2017 AFRY aloitti yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa ympäristövaikutusten arvioinnin kaivoksen laajentamiselle sekä tukitoimintojen suunnittelun. Ympäristövaikutusten arviointiin kuului myös kasvillisuus- ja linnustoselvitys, jätehuoltosuunnitelman laatiminen sekä kaivoksen sulkemisen pitkäaikaisvaikutusten tunnistaminen. Ennen suunnittelua tehtiin mm. kattavat maaperätutkimukset alueella. Tukitoimintojen suunnitteluun kuului uusien sivukivialueiden ja vesienkäsittelyn suunnittelu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaisesti. Ympäristölupahakemus jätettiin vuonna 2019.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike  
  • Hanke: Uutelan kaivoshanke
  • Aika: 2006->
  • Sijainti: Sotkamo
  • AFRYn rooli: ympäristö- ja vesilupa, suunnittelu (geotekniikka, vesienkäsittely), velvoitetarkkailu (vesistö, pohjavesi, kalat), vesistövaikutusten mallinnus, ympäristövaikutusten arviointi (YVA), kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, sulkemissuunnitelma
Aerial view of crushed stone quarry machine

Ota yhteyttä

Anssi Karppinen - Business Development Manager, Water Studies, Finland

Anssi Karppinen

Digitalisaatiopalveluiden kehittämispäällikkö, Ympäristö

Ota yhteyttä: Anssi Karppinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Marko Lehmikangas - Kaivosinfra, Oulu

Marko Lehmikangas

Kaivosinfra, Oulu

Ota yhteyttä: Marko Lehmikangas

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Päivi Picken - Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

Päivi Picken

Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

Ota yhteyttä: Päivi Picken

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Antti Pesonen - Head of Section, Water, Northern Finland

Antti Pesonen

Osastopäällikkö, vesihuolto Pohjois-Suomi

Ota yhteyttä: Antti Pesonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös