Vantaa Energy Waste To Energy Plant

Vantaan jätevoimalaitos

Jätteet energiaksi Vantaalla

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä, ja sen omistavat yhdessä Vantaan ja Helsingin kaupungit. Jätevoimalan suunnittelu aloitettiin vuonna 2009, ja laitos otettiin käyttöön vuonna 2014. AFRY teki Vantaan Energian kanssa yhteistyötä koko jätevoimalaprojektin elinkaaren ajan osallistuen aina ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) ja lupahakemuksista suunnitteluun, hankintaan ja rakennuttamispalveluihin.

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä, ja sen omistavat yhdessä Vantaan ja Helsingin kaupungit.

Vantaan Energia tarvitsi ratkaisun, joka maksimoi tuotannon mutta vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi asiakas halusi arkkitehtonisesti ja esteettisesti miellyttävän laitosrakennuksen, joka istuisi hyvin ympäristöön.

Jätevoimalalla on merkittävä positiivinen ympäristövaikutus Vantaalla ja sen lähiseuduilla. Uuden voimalan ansiosta Vantaan Energia käyttää noin 30 prosenttia vähemmän fossiilisia polttoaineita (maakaasu, kivihiili) sähkön ja lämmön tuotannossa. Voimala vähentää myös huomattavasti kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen määrää. Jätevoimalan hyötysuhde on korkea; 95 prosenttia polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen.

Projektin tiedot

  • Tyyppi: Jätevoimalaitos
  • Asiakas: Vantaan Energia Oy
  • Palvelut: YVA, esisuunnittelu, ympäristölupa, maaperä- ja pohjavesiselvitykset, voimalaitoksen EPCM-toteutus
  • Sähköteho: 78 MW
  • Kaukolämpöteho: 120 MW
  • Aika: 2009-2014
Project Site Vantaa Energy Waste To Energy Plant Distance Shot