Water: sea and rocks on the shore

Vesihuoltolaitosten yhtenäinen turvallisuusjohtaminen

Vesihuoltolaitosten yhtenäinen turvallisuusjohtaminen

Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin, joka tulee turvata kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä kokonaisvaltaisen turvallisuusjohtamisen tulisi olla luonnollinen osa jokaisen vesihuoltolaitoksen toimintaa. Vesihuoltoalalta on tähän asti puuttunut ohje, joka auttaisi laitosten johtajia turvallisuusjohtamisen kokonaisuuden hahmottamisessa ja lisätiedon löytämisessä.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston keväällä 2021 valmistuneessa hankkeessa AFRY laati vesihuoltolaitosten turvallisuusjohtamisen toimintamallin ja määritteli siihen kuuluvat turvallisuuden osa-alueet. Lisäksi hankkeessa koottiin turvallisuusjohtamisen kokonaisuuteen kuuluvia olemassa olevia ohjeita, työkaluja, lainsäädäntöä ja toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää vesihuoltolaitoksilla. Hankkeessa myös listattiin vesihuoltoalalla huomioitavia asioita ja alan erityispiirteitä kuhunkin eri turvallisuuden osa-alueiseen liittyen.

Vesihuoltolaitosten turvallisuusjohtamisen toimintamalli koostuu viidestä päävaiheesta: turvallisuustoiminnan puitteiden luomisesta, nykytilan kartoittamisesta, turvallisuuden kehittämisestä, turvallisuustoiminnan toteuttamisesta sekä seurannasta ja arvioinnista. Toimintamalli tukee turvallisuuteen liittyvien asioiden hallinnointia ja organisointia sekä ohjaa turvallisuustoimintaa yleisesti.

Vesihuoltolaitosten yhtenäinen turvallisuusjohtaminen
Turvallisuusjohtamisen osa-alueet

Toimintamallissa esitetyt turvallisuusjohtamisen osa-alueet muokattiin palvelemaan vesihuoltolaitosten tarpeita yhdessä hankkeeseen osallistuneiden vesihuoltolaitosten kanssa. Osa-alueiden huomiointi eri työtehtävien ja laitoksen toimintojen riskienarvioinnissa ohjaa riittävän monipuoliseen ja laajaan kartoitukseen.

Toimintamallissa esitetyn aineiston avulla kukin vesihuoltolaitos voi lähteä liikkeelle oman turvallisuustoimintansa ja siihen liittyvien toimintatapojen luomisessa ja parantamisessa.

Hanketta olivat rahoittamassa ja ohjaamassa vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston lisäksi Huoltovarmuuskeskus, Kouvolan Vesi, Lahti Aqua Oy, Turun Seudun Vesi ja Uudenkaupungin Vesi. Hankkeen aikana järjestettiin viisi työpajaa, joissa oli edustajia noin 30:ltä eri vesihuoltolaitokselta.

Hankkeen julkaisu on ladattavissa täältä. Julkaisusta lisää täällä.

Projektin tiedot

Asiakas: Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Huoltovarmuuskeskus, Kouvolan Vesi, Lahti Aqua Oy, Turun Seudun Vesi ja Uudenkaupungin Vesi

Hanke: Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksilla

Aika: 2020-2021

AFRYn rooli: konsultointi

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja huoltovarmuuskeskus

Lisätietoa

Ritva Laitala - Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ritva Laitala

Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ota yhteyttä: Ritva Laitala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.