Four roads with one car

VT9 parantaminen välillä Lotteinen-Jännevirta

Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen - Jännevirta, Siilinjärvi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa valtatiellä 9 välillä Lotteinen - Jännevirta Siilinjärvellä. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla eritasoliittymä maantien 562 (Lentokentäntie) liittymän kohdalle sekä nykyisen Jännevirran ohituskaista osuuden jatkaminen ja muuttaminen varalaskupaikaksi.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 7.9.2021 – 21.9.2021 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin tällä verkkosivulla.

Hanke-esittely videotallenne
Tiesuunnitelman esittely, Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen-Jännevirta

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 21.9.2021 mennessä osoitteeseen jari.kuokkanen@ely-keskus.fi ja petteri.hulkko@afry.com tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, Kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio (kirjeeseen tunnus POSELY/1954/2020). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille.

Yhteystiedot:

Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu ELY-keskusten tietosuojaosioon.

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä on julkaistu 7.9.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa.