Vuosaarenhuippu

Vuosaarenhuippu

Tämä projekti on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

Kaatopaikasta virkistysalueeksi kunnostettu Vuosaarenhuippu on kiertotalouden edelläkävijä

Vuosaarenhuippu on yksi Helsingin hienoimmista ulkoilualueista, pieni pala tunturimaista luontoa Itä-Helsingissä. Ulkoilualue on noin 60 hehtaarin laajuinen ja sen 60 metriä merenpinnan yllä olevalta huipulta avautuvat upeat näkymät Vuosaaren satamaan ja koko itäiseen Helsinkiin. Alueella viihtyvät ulkoilijoiden lisäksi erilaiset kasvit ja eläimet.

Ennen virkistysalueeksi kunnostusta alueella sijaitsi Vuosaaren kaatopaikka ja täyttömäki ylijäämämassoille. Vuosaaren kaatopaikka oli käytössä 1960-luvulta 1980-luvun loppuvuosiin saakka, jolloin se oli yksi Pohjoismaiden suurimmista kaatopaikoista. Alueen täyttömäkeen on kasattu pitkään Helsingin kaupunkirakentamisesta syntyneitä ylijäämämassoja.

Matka kaatopaikasta ulkoilualueeksi

Vuosaarenhuipun hankkeen isä, Helsingin kaupungin liikelaitos Staran luontopuutarhuri Jukka Toivonen, näki alueessa mahdollisuuksia jo varhain. Hän esitti 1996 idean alueen maisemoinnista. Nyt jo eläkkeelle jäänyt Toivonen edisti hanketta yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden ja ulkopuolisten konsulttien kanssa vuosikymmenten ajan.

Vuosaarenhuipun kunnostus sai lisäpontta Vantaan päätöksestä. Aiemmin Helsingin rakennusprojekteista muodostuneet ylijäämämaat vietiin Vantaalle, mutta Vantaan kaupunki laittoi porttinsa kiinni vuonna 2011. Tuolloin Helsingissä piti keksiä paikka ylijäämämaille. Keskeiseksi ratkaisuksi ylijäämämaiden hyötykäytössä osoittautui Vuosaarenhuipun kunnostus.

Kiertotalouden edelläkävijähankkeessa hyödynnettiin muun muassa rakentamisessa muodostuneita puhtaita ylijäämämaita, kynnysarvomaita, stabiloituja sedimenttejä, voimalaitostuhkaa sekä purkubetonia ja -tiiltä 800 000 kuution verran. Näin onnistuttiin saavuttamaan valtavia rahallisia säästöjä, joilla pystyttiin kattamaan valtaosa kunnostamisen kustannuksista. Myös ympäristö hyötyi ratkaisusta, jolla saatiin noin 2 400 000 polttoainelitran ja 6 000 CO2-tonnin säästöt verrattuna siihen, että hyötykäytetyt massat olisi kuljetettu Helsingin ulkopuolelle.

Hanke onnistui vahvalla yhteistyöllä

Yhteistyö on sana, joka vilisee tiheästi keskustelussa, kun Vuosaarenhuipun kunnostuksen projektin vetäjänä toiminut Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen kertoo hankkeesta. Erityistä kiitosta Suomiselta saa Helsingin kaupungin liikelaitos Stara, joka on toiminut urakoitsijana koko hankkeen ajan. Vaihtuvuus on ollut projektissa mukana olevien parissa vähäistä ja tekijöiden ammattitaito on kehittynyt vuosien varrella entisestään. Kaupungin oman urakoitsijan käyttäminen on tuonut hankkeeseen paljon sitoutuneisuutta ja laadun korostamista.

Aivan omin voimin Helsingin kaupunki ei ole kuitenkaan vienyt hanketta eteenpäin. Myös muut mukana olevat tahot ovat olleet pitkäaikaisia ja sitoutuneet hankkeeseen pitkäjänteisesti. Suominen korostaa hankkeen kumppaneiden valinnassa vahvaa asiantuntijuutta ja luottamusta. Vahanen (nykyään osa AFRYä) on ollut mukana Vuosaarenhuipun kunnostuksessa luottokumppanina lähes hankkeen alusta lähtien. Johtava asiantuntija Marko Sjölund on laatinut Vuosaarenhuipun kunnostuksen ympäristölupahakemuksen hankkeen alkuaikoina. Myöhemmin Sjölund on toiminut projektissa mukana riippumattomana laadunvalvojana sekä rakennuttajakonsulttina. Sjölund otettiin hankkeeseen mukaan, sillä hänellä ja Vahanen Environmentilla (nykyisin osa AFRYä) oli vahvaa erikoisasiantuntemusta ja näyttöjä kaatopaikkojen kunnostuksesta.

Rakennuttajakonsulttina Marko Sjölund on vienyt hanketta eteenpäin ylläpitäen työmaakokouksia sekä hoitamalla raportointia ja dokumentointia. Lisäksi Sjölund on ollut rakennuttamassa kaasupumppaamoa alueelle. Kaasupumppaamo on tärkeä osa kunnostusta, sillä kaatopaikan päälle rakennetun tiiviin rakenteen alle muodostuu kaasuja, jotka tulee kerätä pois. Tällä hetkellä pumppaamon keräämät kaasut poltetaan, mutta myöhemmin niitä tullaan myös hyötykäyttämään.

Mikko Suominen, Marko Sjölund ja Pauli Huotarinen Vuosaarenhuipun avajaisissa
Mikko Suominen, Marko Sjölund ja Pauli Huotarinen Vuosaarenhuipun avajaisissa 2.9.2021.

Näin laajassa hankkeessa myös viranomaisyhteistyön on oltava tiivistä. Hankkeen onnistuminen ja laatu saa kiitosta myös viranomaispuolelta. Yhteistyössä ei ole ollut ongelmia ja koko hankkeen henkilöstön kanssa on ollut hyvä henki, kertoo hankkeen ympäristöluvanmukaisuutta Uudenmaan ELY-keskukselle valvonut Pauli Huotarinen. Kehuja irtoaa Huotariselta myös käytettyjen massojen laadulle sekä osaavalle rakentajaporukalle, jossa vaihtuvuus oli vähäistä.

 

Vuosaarenhuippu kannattaa kokea itse

Lisätietoja Vuosaarenhuipusta ja alueen sijainnin pääset tarkistamaan Helsingin kaupungin Vihreät sylit -sivustolta. Tervetuloa nauttimaan virkistysalueesta kaikkina vuodenaikoina!

Lasipalatsin salavan kanto Vuosaarenhuipulla.
Vuosaarenhuippu

Projektin tiedot

  • Asiakas: Helsingin kaupunki
  • Hanke: Vuosaarenhuippu, Helsinki
  • AFRYn rooli: Rakennuttaminen ja lupa-asiat, tarkkailu ja valvonta (pohja- ja pintavedet, kaasut)
Marko Sjölund - Johtava asiantuntija, Ympäristö, Espoo, Rakennettu Ympäristö
Marko Sjölund
Johtava asiantuntija, Ympäristö, Espoo, Rakennettu Ympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Marko Sjölund

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.