BIM står for bygnings informations modellering. BIM-software/BIM-modeller er en slags 3D-model af alle bygningsdele i projektet, som er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen.

Tietomallinnus ja tietomallikoordinointi

Tietomallinnus ja tietomallikoordinointi

Tietomallintaminen on tärkeä osa suunnittelua AFRYllä. Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, joissa hyödynnämme tietomallinnusta. Näin autamme asiakkaitamme optimoimaan projektien suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon kustannukset ja aikataulun, vähentämään riskejä sekä parantamaan projektien laatua ja turvallisuutta.

Tietomallit auttavat pääsemään projektin ja liiketoiminnan tavoitteisiin

Tietomalli on digitaalinen kolmiulotteinen malli, joka sisältää kaiken tiedon, jota tarvitaan rakennusprojektin suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa tietomallinnus kaikissa suunnitteluprojekteissa. Hyödynnämme BIMiä (building information modeling) laaja-alaisesti osana suunnittelutyötämme.

Tietomallin avulla voidaan visualisoida rakennuksen ulkoasu ja sisätilojen muoto jo suunnitteluvaiheessa, mikä auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ennen kuin rakennustyöt alkavat. BIM auttaa myös optimoimaan rakennuksen kustannuksia ja aikataulua, koska se mahdollistaa tarkan suunnittelun ja kustannusarvioiden tekemisen. Tietomallin avulla vahvistamme projektin hallintaa ja yhteistyötä eri osapuolten välillä. Lisäksi laatu ja turvallisuus paranevat, koska voimme tunnistaa paremmin mahdollisia riskejä ja parantaa suunnittelun tarkkuutta. AFRYllä ajattelemme, että BIMin avulla meidän on mahdollista siirtyä kohti nykyistä kestävämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta.

Tietomallintaminen rakennesuunnittelussa

Tietomallinnus tehostaa eri suunnittelualojen yhteensovittamista ja projektiviestintää ja vähentää siten rakennusvaiheen haasteita ja lisäkustannuksia.

Palvelumme noudattaa yleisiä tietomallinnusvaatimuksia (YTV2012). Joustamme aina hankkeen ja tilaajan tarpeiden mukaan ja täydennämme tarvittaessa palveluitamme AFRYn kattavalla palveluvalikoimalla.

Käytämme rakennesuunnittelussa alan uusimpia ohjelmistoja ja yhteiskäyttötoimintoja

Käytämme rakennesuunnittelun tietomallinnuksessa ja sen koordinoinnissa alan uusimpia ohjelmistoja ja ohjelmistoversioita, esimerkiksi Tekla Structures ja Trimble Connect.

Tekla Model Sharing -toiminnallisuuden ansiosta meillä on valmius työskennellä muiden suunnitteluosapuolten kanssa jaetussa tietomallissa, mikä nopeuttaa ja helpottaa suunnittelutyön koordinointia ja edistää siten hankkeen etenemistä.

Laadun varmistamiseksi käytämme Solibri Model Checker -ohjelmistoa tietomallien yhdistämisessä yhdistelmämalliksi sekä mallien tarkastuksissa ennen siirtoa projektipankkiin.

Jokaisen hankkeeseen nimetään tietomallivastaava, joka varmistaa, että hanke lähtee alusta saakka oikeille raiteille, ja joka toimii yhteyshenkilönä muille hankkeen osapuolille.

Tietomallintaminen arkkitehtisuunnittelussa

AFRY Ark Studio käyttää arkkitehtisuunnittelussa aina tietomallia, sillä tietomallintamisen avulla voimme valvoa ja parantaa suunnitelmiemme laatua ja eri suunnittelualojen yhteensopivuutta. Arkkitehdin mallintamaa tietomallia voidaan käyttää asiakkaiden Digital Twin -alustoissa.

Tietomallintaminen kulkee läpi arkkitehtisuunnitteluprosessin aina tarveselvityksestä toteutussuunnitteluun.

AFRY Ark Studio tarjoaa lisäksi mys muita tietomallintamisen kehityshankkeita ja palveluita. Voimme olla esimerkiksi tilaajan apuna kehittämässä tilaajan omia Digital Twin -alustoja. Voimme myös laatia asiakkan kanssa yhdessä ohjeita siitä, mitä tietosisältöä heille tuotettavien mallien tulisi pitää sisällään, jotta tilaajat saisivat tietomalleistaan suurimman hyödyn. Tämän lisäksi muokkaamme ja rikastamme asiakkaalle jo toimitettuja tietomalleja, jos asiakkaan järjestelmät tällaisia muokkauksia vaativat. Tuotamme asiakkaalle työskentelyä helpottavia Dynamo/Grasshopper-skriptejä.

Meiltä saat myös tietomallikoordinaattorin palvelut

Tietomallikoordinointi on tärkeä osa tietomallihanketta, sillä eri mallinnustapoja ja mallinnusohjelmia on todella monia. Tietomallikoordinaattorin tehtävä on määritellä projektille yhteiset pelisäännöt tietomallintamisen suhteen ja varmistaa, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan.

Tietomallikoordinaattori määrittelee tietomallien tietosisällön sekä projektikoordinaatiston. Tämän lisäksi tietomallikoordinaattori/BIM-manager vastaa Common data environment -alustasta sekä tekee suunnittelijoiden tuottamista malleista törmäystarkastelut. Törmäykset raportoidaan suunnittelijoille, ja tietomallikoordinaattori on vastuussa siitä, että raportoidut virheet korjataan. Tämä takaa sen, että suunnittelijoiden suunnitelmat ovat keskenään yhteensopivia, ja tällä tavoin tietomallikoordinaattori tukee erityisesti pääsuunnittelijaa. Tämä tuo myös asiakkaalle lisäarvoa, sillä suunnitelmien ristiriitojen korjaaminen varhaisessa vaiheessa tuo kustannussäästöjä.

Tietomallikoordinaattorin palvelujamme ovat muun muassa

  • tietomallinnussuunnitelman laatiminen
  • tietomallinnuksen organisoinnin ja laadunvarmistuksen suunnittelu
  • mallintamisen aloituskokouksen järjestäminen
  • yhdistelmämallin laatiminen, törmäystarkastelun ajo ja kommenttien raportointi
  • tietomallinnuskokousten järjestäminen
  • yhteistyökumppanien avustaminen etätyön ja kommunikaatioalustojen rakentamisessa
  • muut tehtävät, kuten suunnitteluosapuolten avustaminen tietomallintamiseen liittyvissä asioissa.
Jussi Anttonen - BIM Development Manager
Jussi Anttonen
BIM-kehityspäällikkö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jussi Anttonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jani Naumanen - rakennusarkkitehti, järjestelmäasiantuntija, projektiarkkitehti
Jani Naumanen
rakennusarkkitehti, järjestelmäasiantuntija, projektiarkkitehti

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jani Naumanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.