water lake tree nature environment

YVA-yleisötilaisuus: CrisolteQ Oy:n regenerointisuolan käsittelylaitos

When

From: 27-toukokuu-2020 To: 27-toukokuu-2020

CrisolteQ Oy:n regenerointisuolan käsittelylaitoksen YVA-yleisötilaisuus

Verkon kautta järjestettävässä yleisötilaisuudessa esiteltiin hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yleisöllä oli myös mahdollisuus kysyä tilaisuudessa kysymyksiä.

CrisolteQ Oy on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointimenettelyn, jossa selvitetään Outokummun Tornion tehdasalueella sijaitsevan regenerointisakan käsittelylaitoksen toiminnan muutosten ympäristövaikutukset.

Hankkeen tavoitteena on Outokummun terästuotannossa syntyvän regenerointisuolan sisältämien metallien ja sulfaattien talteenotto ja hyötykäyttö. Käsittelylaitos lisää sivutuotevirtojen hyötykäyttöä ja vähentää loppusijoitettavien teollisuuden sivutuotteiden määrää jätelainsäädännön tavoitteiden mukaisesti.

Samråd: CrisolteQ Oy:s Anläggning för behandling av regenereringssalt, MKB

I samrådet som ordnas virtuellt presenteras projektets miljökonsekvensbedömningsprogram. Publiken kan ställa frågor under tillställningen.

CrisolteQ Oy har inlett ett bedömningsförfarande enligt den finska lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) för att utreda miljökonsekvenserna av en ändring av verksamheten vid anläggningen för behandling av regenereringssalt på Outokumpus fabriksområde i Torneå.

Målet med projektet är att ta till vara och återvinna metaller och sulfater som finns i det regenereringssalt som uppstår vid Outokumpus stålproduktion. Behandlingsanläggningen ökar återvinningen av sidoströmmar och minskar den mängd biprodukter som ska slutdeponeras. Detta är i enlighet med målen i avfallslagstiftningen.

Tilaisuuden esitysmateriaalit

Presentationerna

suola yva

Mikä YVA?

Lue lisää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä AFRYn YVA-sivulta.