City high road

AFRYn ja HPP:n aamiaisseminaari ympäristöalan ajankohtaisista aiheista

When

From: 09-toukokuu-2023 09:00 EEST To: 09-toukokuu-2023 11:30 EEST

HPP Attorneys ja AFRY järjestivät vuosittaisen ympäristöseminaarinsa toukokuussa Helsingissä. Hybriditilaisuudessa osallistujia oli hyvin paikan päällä ja etäyhteyksien päässä.

Asiantuntijamme Anne Liljendahl, Annika Tella-Maurin, Miro Laitinen ja Tanja Virtanen-Leppä käsittelivät puheenvuoroissaan ajankohtaisia näkökulmia ympäristöteemoista.

AFRYn asiantuntijat aamiaisseminaarissa

Tutustu tilaisuuden videotallenteisiin

Asiantuntija esiintymässä
Kansikuva videoon
Puheenvuoron kuvituskuva

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan:

Tervetulosanat
Jari Pöllänen, osastopäällikkö, ympäristö- ja kestävyysliiketoiminta, AFRY
Kari Marttinen, Partner, HPP


Ympäristölainsäädännön ajankohtaiskatsaus
Katsaus tulevaan ja valmisteilla olevaan sääntelyyn, ml. teollisuuspäästödirektiivi päivitys
Outi Iso-Markku, Senior Associate, HPP


Vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettely ja DNSH-arviointi
Ei merkittävää haittaa (Do no significant harm, DNSH) periaatteen soveltaminen vihreän siirtymän hankkeiden rahoituksessa ja lupakäsittelyssä.
Annika Tella-Maurin, Senior Sustainability Consultant, AFRY


Uusi luonnonsuojelulaki
Mitkä ovat keskeisimmät muutokset kesäkuussa voimaantulevassa uudessa luonnonsuojelulaissa?
Miten vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta säädetään?
Fiiu Linninen, Associate, HPP


Ennallistamisasetus - missä mennään?
Mistä ennallistamisasetuksessa on kyse ja mistä ei?  
Katsaus EU:n kesäkuussa julkaiseman ennallistamisasetusehdotuksen sisältöön.
Anne Liljendahl, Team Leader, Water Studies, AFRY


CSDD eli ehdotus yritysvastuulainsäädännöstä: vaikutukset liiketoimintaan
Yleiskatsaus CSDD-direktiiviin ja yritysvastuulainsäädännön vallitseviin kehityssuuntiin.
Miro Laitinen, Sustainability Consultant, AFRY

CSDD-direktiivin vaatimusten huomiointi liiketoiminnan arvoketjussa
Tanja Virtanen-Leppä, Principal Sustainability Consultant, AFRY


Ajankohtaiskatsaus vesienhoidon tilatavoitteisiin
Miten vesienhoidon tilatavoitteet on huomioitu viimeaikaisessa oikeuskäytännössä?
Tietoisku ympäristöhallinnon vireillä olevista lainsäädäntö- ja tutkimushankkeista.
Kari Marttinen, Partner, HPP


Loppukeskustelu ja lopetussanat
Jari Pöllänen, osastopäällikkö, ympäristö- ja kestävyysliiketoimint, AFRY
Tanja Virtanen-Leppä, Principal Sustainability Consultant, AFRY
Kari Marttinen, Partner, HPP

Annika Tella-Maurin (FM, luonnonmaantiede)

Senior Sustainability Consultant

Annika Tella-Maurin toimii ympäristö- ja kestävyysasiantuntijana sekä projekti-päällikkönä ympäristö-vaikutusten arvioinneissa (YVA), DNSH-arvioinneissa ja due diligence -selvityksissä. Annikalla on yli 7 vuoden kokemus teollisuuden, energia-alan ja infrahankkeiden ympäristö- ja kestävyysasioista. Annika toimii parhaillaan projektipäällikkönä kolmessa vihreän siirtymän hankkeen YVAssa. Hän on laatinut DNSH-selvityksiä rahoitushakemuksiin (ml. Ilmastorahasto ja RRF-tuet) sekä vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettelyyn liittyen.

Annika Tella-Maurin
Anne Liljendahl

Anne Liljendahl (FT, akvaattiset tieteet)

Team Leader, Water Studies

Anne Liljendahl toimii johtavana asiantuntijana ja tiimipäällikkönä AFRYn Vesistöselvitykset-osastolla. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus monipuolisista vesiympäristöjen, kiertotalouden ja vastuullisen rakentamisen projekteista niin konsulttina kuin yliopistotutkijanakin. Annen erikoisalaa ovat vesistökunnostukset ja vesilupahakemusten laadinta. Viimeisen vuoden aikana hän on toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana mm. neljässä Helmi-elinympäristöohjelman kunnostushankkeessa sekä kahdessa vaelluskalakantojen NOUSU-ohjelman hankkeessa.

 

Miro Laitinen (LLM)

Sustainability Consultant

Miro Laitinen toimii AFRYllä kestävyyskonsulttina, asiantuntemusalanaan ympäristö- ja yritysvastuulainsäädäntö. Miro on erikoistunut EHS- ja ESG due diligence -projekteihin energia-, teollisuus- ja kiinteistösektoreilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän laatii myös oikeudellisia selvityksiä ajankohtaisesta kansainvälisestä lainsäädännöstä koskien mm. ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia, jätteenkäsittelyä ja tuotantoketjuja.
Miro on valmistunut energia- ja ympäristöoikeustieteen maisteriksi Aberdeenin yliopistosta, ja lisäksi hänellä on juridisen alan kokemusta kansainvälisistä due diligence- ja yritysvastuu -projekteista energiasektorilla.

Miro Laitinen
Tanja Virtanen

Tanja Virtanen-Leppä (DI, kemian tekniikka)

Principal Sustainability Consultant

AFRY Management Consulting Oy

Tanja Virtanen-Leppä on johtava asiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä, tuotekehityksestä ja hankinnasta valmistavassa teollisuudessa ennen siirtymistään AFRYlle. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat strategiakehitys, valitun strategian käytäntöön vienti ja siinä etenemisen raportointi, tuotesuunnittelun ja toimitusketjun vastuullisuus sekä ESG-arvioinnin kehittäminen sijoittajasuhteissa.

Tapahtuman luentoesitykset

Tutustu seminaarin luentomateriaaleihin