mine mining environment

Kaivosten jätevakuuksien laajentamisselvitysten tulokset -webinaari

When

From: 27-lokakuu-2022 10:00 EEST To: 27-lokakuu-2022 12:00 EEST

Kaivosten jätevakuuksien laajentamisselvitysten tulokset -webinaari

AFRY ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät maksuttoman webinaarin Kaivosten jätevakuuksien laajentamisselvitysten tuloksista.

AFRY Finland Oy on yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa toteuttanut Valtioneuvoston koordinoiman, kaivosvakuuksien kehittämiseen liittyvän hankkeen. Hankkeen loppupäätelmänä saatiin selvitys siitä, millaisia kustannuksia kaivosten jätevakuuden laajentamisella olisi ja minkälaisen vakuuskokonaisuuden jätevakuuden ja kaivoslain mukaisen vakuuden yhdistäminen muodostaisi. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kehittää vakuussääntelyä siten, että kaivosten ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa. Tämä hanke on osa tavoitteen toteuttamista.  

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa selvitys erityyppisten ja -mittakaavaisten kaivosten mahdollisesti käsittelyä vaativista vesijakeista kaivoksen sulkemis- ja jälkihoitovaiheissa. Hankkeessa tuotettiin tietoa myös vesijakeiden laadun vaihtelusta, vesien hallinnan ja käsittelyn tekniikoista sekä vesienhallinnan kustannuksista. Myös ympäristötarkkailun tarpeita ja kustannuksia selvitettiin sekä täsmennettiin tietoa nykyisestä oikeustilasta ja sen katvealueista kaivosten vesivakuus- ja ympäristötarkkailusääntelyssä.