Kayak on the water

Puhutaan kestävyydestä: Enemmän hyötyä ympäristögeokemiasta kaivosalan riskien hallintaan

Milloin

From: 10-joulukuu-2020 To: 10-joulukuu-2020

Enemmän hyötyä ympäristögeokemiasta kaivosalan riskien hallintaan

AFRY Forum – Puhutaan ympäristöstä-webinaarisarjassamme käsitellään ympäristögeokemiaa kaivosalan riskien hallinnassa.

  • Päivi Pickén

Systemaattinen geokemiallinen työ kaivoshankkeessa
Paikkakohtaisten tarpeiden huomioiminen
Geokemian liittyminen hankesuunnitteluun, luvitukseen ja rahoitukseen

  • Anneli Wichmann

Nykyaikainen geokemistin työkalupakki
Muiden asiantuntijoiden työn merkitys geokemian tehokkaassa hyödyntämisessä

  • Eeva-Leena Anttila

Tiedon ”käyttäjänäkökulma”: vesistövaikutusten arviointi geokemiallisten selvitysten käyttäjänä
Nykyaikaiset vaatimukset vesistövaikutusten arvioinnille geokemiallisen työn vaatimusalustana

Katso tallenne

Thumbnail-kuva webinaariin
Man and woman smiling in front of architectural wall

Takaisin webinaariarkistoon

Tutustu muihin webinaaritallenteisiin eri asiantuntija-aiheista.